Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapobieganie korupcji: polsko - ukraińska wymiana doświadczeń

Data publikacji 30.09.2009

Delegacja pięciu polskich ekspertów, w dniach 21 – 25 września, przebywała w Kijowie w związku z realizacją projektu „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej w środowisku policyjnym na przykładzie doświadczeń Biura Spraw Wewnętrznych”. Jest to inicjatywa skierowana bezpośrednio do funkcjonariuszy Służby Wewnętrznego Bezpieczeństwa MSW Ukrainy.

W realizacji projektu uczestniczyli m. in. mł. insp. Lech Biernat - Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz mjr SG Jerzy Niedźwiedź - Zastępca Dyrektora Zarządu Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Straży Granicznej. Projekt jest realizowany z przyznanych na ten cel środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach programu polskiej pomocy MSZ 2009 roku.

Ukraina znajduje się w okresie transformacji, więc właściwe funkcjonowanie służb bezpieczeństwa publicznego ma bardzo istotne znaczenie. Wsparcie rozwoju Policji oraz Straży Granicznej na Ukrainie nastąpi m. in. poprzez zaprezentowanie rozwiązań antykorupcyjnych przyjętych w polskiej Policji oraz w Straży Granicznej, a także poprzez omówienie problematyki dot. zwalczania i zapobiegania korupcji w środowisku policyjnym i straży granicznej.

Doświadczenie polskiej Policji oraz Straży Granicznej związane m. in. z procesem przedakcesyjnym do UE także powinno być przydatne stronie ukraińskiej. Nawiązanie bliższej współpracy z partnerem ukraińskim z uwagi na potencjalne członkowstwo w UE oraz intensyfikacja współpracy w zakresie szkoleń dot. zwalczania korupcji powinna przyczynić się do zwiększenia efektywności zwalczania przestępczości korupcyjnej oraz zainicjowania działań zmierzających do ustawicznego zmniejszenia jej rozmiarów wśród funkcjonariuszy Policji oraz Straży Granicznej na Ukrainie.

Wymiana dobrych praktyk w zakresie ujawniania i zwalczania korupcji w szeregach Policji oraz Straży Granicznej, a także przedstawienie polskich rozwiązań prawnych, instytucjonalnych w zakresie ujawniania i zwalczania korupcji przyczyni się do wzmocnienia efektywności w zwalczaniu tego rodzaju przestępczości oraz poprawy działań antykorupcyjnych na Ukrainie.
 

Powrót na górę strony