Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowoczesny sprzęt trafi do policjantów

Data publikacji 30.09.2009

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu p.t. "Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doposażenie jednostek Policji w sprzęt transportowy i kontrolno – pomiarowy" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Wszystko po to, aby policjanci mogli skutecznie egzekwować prawo i poprawić bezpieczeństwo, komfort podróżujących drogami regionu.

Wniosek na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 został złożony 11 maja 2009 r. Dwa miesiące później projekt został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano zakup dla warmińsko-mazurskiej Policji ruchomego stanowiska dowodzenia („AMW”- Ambulans Monitoringu Wizyjnego), 6 oznakowanych furgonów do obsługi wypadków drogowych (pojazdy „APRD”- Ambulansy Pogotowia Ruchu Drogowego), 18 samochodów z wideorejestratorami, w tym 12 nieoznakowanych, 24 terminali mobilnych, 20 laserowych mierników prędkości, 9 laserowych mierników prędkości i do pomiaru odległości miejsc wypadków drogowych, a także 20 analizatorów wydechu.
Całkowity koszt projektu wynosi prawie 7 300 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 834 112,00 zł, natomiast wkład własny wynosi 1 458 528,00 zł. Termin realizacji zakupów sprzętu to druga połowa 2010 rok.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim oraz realizacja założeń polityki transportowej Unii Europejskiej (White Paper on European Transport Policy for 2010). Cel ustanowiony przez Unię zakłada zmniejszenie liczby zabitych na drogach o 50% do roku 2010.

Pojazdy oraz sprzęt wykorzystywany będzie przez policjantów pełniących służbę na drogach krajowych regionu do skutecznego egzekwowania prawa i zwiększenia komfortu jazdy po warmińsko-mazurskich drogach.

(źródło: KWP w Olsztynie)

 

Powrót na górę strony