Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Polskiej Policji w Moskwie

Data publikacji 30.09.2009

W dniu patrona Polskiej Policji Świętego Michała Archanioła, 29 września 2009 roku, w salonach recepcyjnych Ambasady RP w Moskwie odbyło się przyjęcie z okazji 90 rocznicy powołania Polskiej Policji.

Gospodarzem uroczystości był Ambasador RP w Federacji Rosyjskiej Pan Jerzy Bahr. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rosyjskich organów ścigania, współpracujący z oficerem łącznikowym polskiej Policji w Moskwie mł. insp. Dariuszem Drzałem, między innymi: Naczelnik Zarządu Współpracy Międzynarodowej Komitetu Śledczego przy Prokuraturze Generalnej Federacji Rosyjskiej generał Lejtnant Michaił Jadrow, funkcjonariusze Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej, Krajowego Biura Interpolu, Wydziału ds. Współpracy z Europolem, Federalnej Służby ds. Kontroli Obrotu Narkotykami, Wszechrosyjskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Moskiewskiej Milicji, pracownicy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Federacji Rosyjskiej odpowiedzialni za współpracę w zakresie przestrzegania prawa i swobód obywatelskich oraz oficerowie łącznikowi: policji, służb celnych i granicznych, akredytowani w Moskwie.

Miłym akcentem było również uczestnictwo przedstawiciela Polskiej Policji przy Sztabie Międzynarodowej Operacji Antynarkotykowej "KANAŁ", funkcjonariusza Wydziału ds. Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚ KGP. W przyjęciu brali również udział przedstawiciele środowisk polonijnych, dyplomaci polskiego pochodzenia pracujący w Federacji Rosyjskiej.

Łącznie w przyjęciu wzięło udział około 60 zaproszonych gości. Zaproszeni goście mieli okazję do dyskusji na tematy zawodowe jak i zapoznania się z ciekawymi faktami z historii Polski, w tym również dot. funkcjonowania Ambasady RP w Moskwie. Przyjęcie przebiegało w serdecznej atmosferze, czemu zapewne sprzyjała degustacja przysmaków kuchni polskiej i rosyjskiej przygotowanych przez kucharza ambasady.

Powrót na górę strony