Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zgromadzenie Ogólne Interpolu

Data publikacji 13.10.2009

W Singapurze rozpoczęła się 78 sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu. Obrady sesji poprzedzone zostały dwudniowym spotkaniem ministerialnym, w którym uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz Interpolu i ONZ, ministrowie i wiceministrowie spraw wewnętrznych oraz sprawiedliwości nadzorujący pracę policji oraz reprezentanci policji ze 153 krajów. Celem spotkania jest omówienie roli policji w operacjach pokojowych na świecie.

Polskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowali na spotkaniu: gen. insp. Andrzej Matejuk – Komendant Główny Policji, podinsp. Rafał Łysakowski – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz Waldemar Dubaniowski – Ambasador RP w Singapurze.

 

Celem tego przedsięwzięcia jest omówienie kwestii dotyczących intensyfikacji współpracy pomiędzy Interpolem i ONZ, służącej wzmocnieniu roli policji w operacjach pokojowych na całym świecie oraz ustanawianiu państwa prawa w regionach „wychodzących z konfliktów”.

Spotkanie zakończyło się przyjęciem Deklaracji końcowej, zachęcającej wszystkie kraje do angażowania większej ilości środków i sił w międzynarodowe operacje pokojowe. Przewiduje ona również opracowanie w ciągu najbliższych 12 miesięcy planu działania oraz doprowadzenie do zorganizowania po upływie tego okresu pierwszego szczytu szefów państw, poświęconego omówieniu roli policji międzynarodowej w utrzymaniu pokoju.

Dzisiaj rozpoczęły się właściwe obrady 78 sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu.
 

 

Powrót na górę strony