Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapobieganie korupcji: polsko - serbska wymiana doświadczeń

Data publikacji 13.10.2009

W dniach 4 – 10 października przebywała w Belgradzie delegacja pięciu polskich ekspertów w związku z realizacją projektu „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej w środowisku policyjnym na przykładzie doświadczeń Biura Spraw Wewnętrznych”. Jest to inicjatywa skierowana bezpośrednio do funkcjonariuszy Sektora Spraw Wewnętrznych MSW Serbii.

W realizacji projektu uczestniczyli funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz Zarządu Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Straży Granicznej. Projekt jest realizowany z przyznanych na ten cel środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach programu polskiej pomocy MSZ 2009 roku.

Szkolenie prowadziło 4 ekspertów z Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz 1 ekspert z Zarządu Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Straży Granicznej:
- mł. insp. Ryszard Walczuk – Zastępca Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych KGP,
- płk SG Mirosław Hakiel – Dyrektor Zarządu Spraw Wewnętrznych KG SG,
- insp. Janusz Myga – Naczelnik Zarządu I Biura Spraw Wewnętrznych KGP,
- podinsp. Ireneusz Dziugieł – radca Wydziału III Biura Spraw Wewnętrznych KGP,
- podinsp. Jerzy Świątek – ekspert Wydziału w Warszawie Zarządu III Biura Spraw Wewnętrznych KGP.

W drugim etapie przedsięwzięcia w dniach 3 – 6 listopada 2009 r., odbędzie się wizyta studyjna serbskich funkcjonariuszy w Polsce, dzięki czemu będą mogli zapoznać się z efektami pracy polskich komórek zajmujących się zwalczaniem korupcji wśród policjantów oraz strażników granicznych.
 

Powrót na górę strony