Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie odwołany

Data publikacji 14.10.2009

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek Komendanta Głównego Policji, odwołał z dniem 15 października 2009 r. ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Tadeusza Pawlaczyka, jednocześnie powierzając pełnienie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jackowi Fabisiakowi – dotychczasowemu I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego w Szczecinie.

Powrót na górę strony