Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wypłaty świadczeń dodatkowych dla funkcjonariuszy

Data publikacji 14.10.2009

Dzięki staraniom kierownictwa Policji oraz efektom racjonalizacji kosztów funkcjonowania jednostek Policji do tej pory policjantom w kraju wypłacono już prawie 352 mln zł pozapłacowych świadczeń pieniężnych. Tym samym została zmniejszona kwota zaległości w stosunku do funkcjonariuszy do poziomu 128 mln zł. Wspólne działania KGP i MSWiA doprowadziły do przyznania z budżetu państwa jeszcze w październiku tego roku dodatkowych 30 mln zł. Kolejne 35 mln zł trafi do policjantów do końca listopada. Stanowisko w tej sprawie zostało przekazane przedstawicielom NSZZ Policjantów.

Łącznie w październiku i listopadzie policjantom zostaną zapłacone świadczenia w wysokości nie mniejszej niż 65 mln zł. "Robimy wszystko, aby policjanci do końca roku otrzymali swoje należności" -  powiedział insp. Andrzej Trela, zastępca komendanta głównego Policji ds. logistyki podczas spotkania z przedstawicielami związków zawodowych policjantów.

Zastępca komendanta głównego Policji insp. Andrzej Trela kolejny już raz spotkał się z przedstawicielami NSZZ Policjantów w ramach negocjacji w sprawie sporu zbiorowego prowadzonego od września tego roku. Głównym tematem rozmów były kwestie związane z wypłatami świadczeń dla funkcjonariuszy. Przedstawicieli związków poinformowano, że w całym kraju dotychczas na świadczenia dodatkowe wypłacono łącznie prawie 352 mln zł. W lipcu i sierpniu tego roku na ten cel przekazano 38,7 mln zł. We wrześniu kolejne 42 mln zł, pomniejszając tym samym o ponad połowę (51%) kwotę zobowiązań wymagalnych wg stanu na koniec sierpnia (wówczas to zobowiązania wobec policjantów wynosiły 145 mln zł, z czego wymagalne - 82 mln zł). Dzięki tym wypłatom, na koniec września kwotę wszystkich zobowiązań pomniejszono do 128 mln zł. Ponadto, efektem starań zmierzających do wyrównania zaległych pozapłacowych świadczeń dodatkowych, 7 października 2009 r. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zaopiniowała pozytywnie wniosek zwiększający budżet Policji o kwotę 30 mln zł. Te pieniądze jeszcze w październiku trafią do policjantów. W listopadzie 2009 r. uregulowana zostanie kolejna kwota zaległych świadczeń w wysokości nie mniejszej niż 35 mln zł.

Według planu finansowego wysokość wszystkich świadczeń należnych policjantom oszacowano na około 530 mln zł. Do tej pory wypłacono już prawie 352 mln zł.

Powrót na górę strony