Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Niebezpieczny zawód - policjant

Data publikacji 16.10.2009

Tylko w tym roku 474 policjantów zostało zaatakowanych przez przestępców. W 2008 r. ponad 800 policjantów padło ofiarą niebezpiecznych ataków - tylko dlatego, że nosili mundur i strzegli naszego bezpieczeństwa. Od 1998 roku zginęło co najmniej 126 funkcjonariuszy. Świadczy to o tym, jak niebezpieczny jest ten zawód.

Bardzo wielu policjantów na co dzień, w służbie, naraża swoje życie i zdrowie, nie tylko podczas bohaterskich akcji ratowniczych, ale także na skutek zdarzających się ataków przestępców.

Tylko w tym roku, do września, aż 474 policjantów padło ofiarą ataków przestępców. W sumie od 1998 roku śmierć poniosło co najmniej 126 policjantów.

Jednocześnie, co roku, bronią, nożami, uderzeniami bandytów zaatakowanych zostawało kilkuset policjantów. Liczba ta od kilku lat systematycznie rosła do 2006 r. W 2007 r. nastąpił spadek liczby przestępstw czynnej napaści i zmniejszyła się liczba pokrzywdzonych policjantów, natomiast wzrosła niestety liczba przestępstw spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i liczba pokrzywdzonych policjantów. Liczby te są największe od 2003 roku.

Ponad 90 % sprawców tych przestępstw zostaje wykrytych przez Policję i za swoje czyny odpowiadają oni przed sądem. Jednocześnie policjanci, zwłaszcza ci najbardziej pokrzywdzeni przez bandytów, otrzymują niezbędną pomoc (medyczną , prawną, finansową).

Dane statystyczne dotyczące liczby przestępstw i liczby pokrzywdzonych policjantów w wyniku agresji przestępców ( liczba p-tw/liczba policjantów)

 
 2003
2004
2005
2006
2007
2008
Czynna napaść przy użyciu broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu
417/687
430/580
523/835
614/816
464/636
341/700
Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu policjanta   (podczas czynności służbowych)
119/132
125/120
113/166
139/154
144/167
120/144
Naruszenie nietykalności cielesnej policjanta – 2008 r. – 3.167 przestępstw, 3.430 pokrzywdzonych

 

 

Rok
Liczba wypadków śmiertelnych funkcjonariuszy
1998
10
1999
brak danych
2000
11
2001
19
2002
14
2003
10
2004
12
2005
10
2006
18
2007
19
2008
3
Razem
126

 

Powrót na górę strony