Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończyła się sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu

Data publikacji 19.10.2009

Zakończyła się 78 sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu, która odbywała się w dniach 11-15 października. Celem spotkania było omówienie kwestii dotyczących intensyfikacji współpracy pomiędzy Interpolem i ONZ, służącej wzmocnieniu roli policji w operacjach pokojowych na całym świecie oraz ustanawianiu państwa prawa w regionach „wychodzących z konfliktów”.

W tegorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu wzięło udział 800 delegatów ze 162 państw członkowskich oraz przedstawiciele najwyższych władz Organizacji, w tym: Khoo Boon Hui - Prezydent Interpolu oraz Ronald K. Noble – Sekretarz Generalny.

Obrady skupiły się na omówieniu najważniejszych spraw Organizacji, w tym strategii działań służących wzmocnieniu zdolności Interpolu w zakresie śledztw prowadzonych na poziomie krajowym, poprzez zwiększenie wykorzystania przez państwa członkowskie narzędzi oferowanych przez Interpol. Jak co roku, omawiane były również kwestie budżetu.

Podczas 78 sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu przyjęto 18 rezolucji, w tym m. in.:

  • rezolucję zalecającą krajom członkowskim korzystanie ze wszystkich dostępnych narzędzi technicznych w tym takich, które pozwalają na blokowanie dostępu do stron internetowych zawierających wizerunki ofiar wykorzystywania pedoseksualnego; rezolucja zobowiązuje jednocześnie Sekretariat Generalny do aktualizowania oraz rozsyłania kompetentnym służbom państw członkowskich, światowej listy adresów internetowych publikujących najbardziej drastyczne treści,
  • rezolucję zachęcającą kraje członkowskie do udziału w projekcie INVEX, polegającym na wymianie informacji z producentami samochodów, w celu poprawy jakości danych zawartych w bazach interpolowskich, dotyczących skradzionych pojazdów; Polska przystąpiła do projektu, w którym bierze na razie udział tylko 9 krajów, od czerwca 2008 roku,
  • rezolucję zatwierdzającą nową skalę taryfową składek członkowskich, wprowadzoną na pięcioletni okres przejściowy 2010-2014; Polska skorzysta na nowej taryfie, ponieważ jej składka będzie się systematycznie zmniejszać.

Zaakceptowana została ponadto inicjatywa utworzenia paszportu elektronicznego Interpolu, przeznaczonego dla władz Organizacji, w tym członków Komitetu Wykonawczego, wszystkich szefów Krajowych Biur Interpolu oraz personelu Sekretariatu Generalnego. Paszport taki spełniać będzie wszystkie warunki bezpieczeństwa, uznawany będzie na całym świecie i pozwoli na bezwizowe przemieszczanie się po całym świecie. W poczet członków Interpolu przyjęto zostało przez aklamację państwo Samoa, w związku czym Organizacja liczy obecnie 188 członków.

W ostatnim dniu obrad odbyły się wybory do Komitetu Wykonawczego Interpolu. Wybrani zostali:

  • Wiceprezydent dla regionu Ameryk, którym został przedstawiciel Argentyny,
  •  2 Delegatów dla regionu Ameryk, którymi zostali przedstawiciele Kanady i Brazylii,
  • Delegat dla regionu Afryki – przedstawiciel Nigerii,
  • Delegat dla regionu Europy – przedstawiciel Hiszpanii,
  • 2 Delegatów dla regionu Azji, którymi zostali przedstawiciele Pakistanu i Japonii.

Zgromadzenie Ogólne Interpolu »

Powrót na górę strony