Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Program polskiej pomocy zagranicznej MSZ – szkolenie dla MSW Ukrainy

Data publikacji 21.10.2009

W dniach 19 – 23 października 2009 r. w MSW Ukrainy w Kijowie przebywa delegacja 5 ekspertów Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, która realizuje I działanie szkoleniowe w ramach projektu pod tytułem „Projekty współpracy bliźniaczej – pomoc unijna dla krajów trzecich”. Projekt realizowany jest ze środków Programu polskiej pomocy zagranicznej MSZ w 2009 roku.

Powyższe przedsięwzięcie ma na celu przekazanie doświadczeń polskiej Policji w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na realizację projektów współpracy bliźniaczej, z uwzględnieniem cyklu zarządzania projektem, opracowania poszczególnych składowych fisz projektowych, miedzy innymi matrycy logicznej projektu oraz opracowywania szczegółowych i ogólnych założeń planowanych przedsięwzięć. Ponadto wizyta umożliwi zaprezentowanie najbardziej efektywnych rozwiązań w zakresie planowania i przygotowywania fisz. Zaprezentowane zostaną także projekty współpracy bliźniaczej wraz z wynikającymi z nich korzyściami jakie przyniosła polskiej Policji ich realizacja. Należy podkreślić, że polska Policja była beneficjentem pomocy twinningowej do końca 2008r., obecnie – zgodnie z przyjętym ze strony Unii Europejskiej zobowiązaniem – powinna występować w roli dawcy pomocy.

Kontynuacją wymiany doświadczeń w zakresie współpracy międzynarodowej będzie wizyta przedstawicieli MSW Ukrainy w Polsce w dniach 16 – 20 listopada br. Zagadnieniem przewodnim tego panelu będzie samodzielna realizacja projektu współpracy bliźniaczej przez beneficjenta pomocy UE.
 

Powrót na górę strony