Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Do Policji trafiło 41,5 mln euro

Data publikacji 22.10.2009

Nowy komisariat w Terespolu, rozbudowa systemu pobierania i rejestracji odcisków palców, nowoczesny sprzęt łączności i informatyki – to najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane dzięki funduszom Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Z okazji podpisania umów uruchamiających NMF, w Ambasadzie Królestwa Norwegii w Warszawie odbyło się śniadanie prasowe. Uczestniczył w nim Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk.

Polska, podobnie jak dziewięć pozostałych państw przyjętych do UE w 2004 roku, korzysta z powyższej pomocy w ramach dwóch instrumentów finansowych: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wsparcie finansowe przyznane Polsce w latach 2004-2009 wynosi ponad 500 mln euro i obejmuje między innymi bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wśród grona beneficjantów ww. priorytetu w Programie Operacyjnym NMF wymieniono Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz służby podległe. Jeżeli chodzi o Policję, w ramach NMF będą wspierane następujące obszary:
• infrastruktura teleinformatyczna,
• infrastruktura na zewnętrznych granicach UE,
• zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, transgranicznej i nielegalnej migracji,
• umacnianie współpracy Policji i Straży Granicznej z uwzględnieniem infrastruktury komunikacyjnej,
• przeciwdziałanie handlowi kobietami i dziećmi.

Dzięki norweskiej pomocy wybudowano już nowy komisariat w Terespolu (NMF przeznaczył na tę inwestycję 650 000 euro), rozpoczęła się też budowa komisariatu w Reszlu. Realizacja tych projektów ma zapewnić jednostkom Policji zlokalizowanym w sąsiedztwie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej warunki do wykonywania zadań związanych z ochroną obszaru Schengen.

Norweski Mechanizm Finansowy umożliwia też polskiej Policji dodatkowy zakup i uzupełnienie nowoczesnego sprzętu. Dzięki niemu uda się przebudować system pobierania i rejestrowania odcisków palców. – Elektroniczne pobieranie i rejestrowanie śladów daktyloskopijnych w centralnej jednostce Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej pozwoli m.in. na wykrywanie sprawców przestępstw z przeszłości – w ramach tzw. policyjnego „Archiwum X” – powiedział podczas spotkania gen. insp. Andrzej Matejuk. Dofinansowanie z NMF pozwoliło już na zakupienie ponad 330 urządzeń do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej, około 160 pełnofunkcyjnych stanowisk do elektronicznej rejestracji danych osób, a także około 200 urządzeń do elektronicznego daktyloskopowania.

Należy też wspomnieć o nowoczesnym sprzęcie łączności i informatyki – ze środków NMF zakupiono 1000 zestawów radiotelefonów przewoźnych, 2600 zestawów radiotelefonów noszonych oraz ponad 3200 mobilnych terminali. – Wiemy jednak, że najnowocześniejszy nawet sprzęt czy komisariat byłby bezużyteczny bez wyszkolonych policjantów, dlatego też w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Instrumentu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzone są szkolenia – między innymi z zakresu zarządzania – zauważył Komendant Główny.

Wsparcie ze strony Królestwa Norwegii stanowi wkład w zwiększenie bezpieczeństwa naszego kraju, a tym samym całej Strefy Schengen. Dodatkowy, nowoczesny sprzęt dla funkcjonariuszy to większa skuteczność polskiej Policji, przekładająca się na wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli. – Mamy nadzieję, że efektem partnerstwa z Policją norweską będzie budowa długotrwałej więzi, owocującej zaufaniem, wzajemną pomocą, wymianą doświadczeń i bliską współpracą – podsumował Komendant Główny.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony