Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

90–lecie polskiej Policji – uroczystości w Paryżu

Data publikacji 22.10.2009

21 października 2009 roku w Hotelu Monaco, paryskiej Rezydencji Ambasadora RP, odbyło się przyjęcie z okazji 90 Rocznicy Powołania Polskiej Policji. Po raz pierwszy w historii polsko – francuskiej współpracy policyjnej obchody odbyły się na terenie Francji.

Na zaproszenie Jego Ekscelencji Tomasza Orłowskiego, gospodarza uroczystości oraz insp. Piotra Michny, Radcy-Oficera Łącznikowego polskiej Policji przybyli liczni goście.
Dyrektora Generalnego francuskiej Policji Państwowej reprezentowała Geneviève Bourdin a Dyrektora Generalnego Żandarmerii Państwowej generał Philippe Marvillett.

Ponadto w uroczystości wzięli udział Emile Perez – Dyrektor SCTIP – biura ds. współpracy międzynarodowej, Philippe Chadrys – Szef BNRF – centralnej brygady ds. poszukiwań. Kilkudziesięciu pozostałych gości reprezentowało centralne jednostki francuskiej policji śledczej, granicznej, krajową śledczą służbę celną oraz Prefekturę Paryską.

Nie zabrakło przedstawicieli organów ścigania innych państw akredytowanych we Francji oraz pracujących na co dzień z oficerem łącznikowym dyplomatów z Ambasady.
Jego Ekscelencja podkreślił wagę współpracy międzynarodowej zwłaszcza w strategicznym ważnym obszarze bezpieczeństwa. Inspektor Piotr Michna wystąpił z okolicznościowym przemówieniem, które pozwoliło zaproszonym gościom zapoznać się z najważniejszymi okresami historii naszej Policji.

Na zakończenie uroczystości goście mogli skosztować polskich potraw.

Powrót na górę strony