Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KGP: Złote Blachy 2005

Złote Blachy 2005. Komenda Rejonowa Policji nr 5 w Warszawie (Warszawa - Żoliborz), Komenda Miejska Policji w Lublinie i Komenda Miejska Policji w Rzeszowie - to zdaniem Koalicji Antypirackiej najbardziej zasłużone jednostki w zwalczaniu piractwa w 2005 r. "Złote Blachy" przedstawiciele jednostek odebrali z rąk Maryli Rodowicz. Nagrody przyznano już po raz ósmy.

Komenda Rejonowa Policji nr 5 w Warszawie, wyróżniona została za zwalczanie piractwa na terenie targowiska przy ul. Wolumen oraz likwidacji w dniu 22 października 2005 r. nielegalnej powielarni płyt DVD. Zabezpieczono sprzęt i ponad 30.000 szt. płyt przygotowanych do produkcji pirackich filmów.

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie zdobyła uznanie za przeprowadzenie działań w październiku 2005 r. w czterech firmach, gdzie zabezpieczono 113 komputerów oprogramowanych nielegalnymi programami użytkowymi.

Policjanci z Sekcji. dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Lublinie w dniu 28 października 2005 r. zlikwidowali nielegalną wytwórnię płyt CD z muzyką oraz kaset magnetofonowych. Zabezpieczono m.in. dwie niezależne linie technologiczne do produkcji płyt i kaset, foliarki do pakowania produktu finalnego, około 1000 pirackich płyt CD i kilkanaście tysięcy kaset z muzyką.

Koalicja wyróżniła także Szkołę Policji w Słupsku i Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Szkołę za prowadzoną w niej działalność dydaktyczno - naukową w zakresie doskonalenia walki z piractwem intelektualnym i przemysłowym oraz wprowadzenie do programu nauczania policjantów tematyki z zakresu zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej oraz wyróżnienie. Biuro za wzorową współpracę z Policją w zakresie ograniczenia podaży pirackich wyrobów na terenie targowiska przy ul. Wolumen i targowiska ulokowanego na terenie Stadionu 10-Lecia w Warszawie.

- Piractwo intelektualne nie jest zjawiskiem nowym. Zwalczamy je i odnosimy sukcesy od wielu lat. Kiedy zaczynaliśmy 90 proc. używanych nośników było nielegalnego pochodzenia. Dziś jest to około 40 - 50 proc. Cieszymy się, że nasze sukcesy dostrzegane są przez Koalicję Antypiracką, szczególnie, że dostrzeżone zostały nasze wysiłki w zakresie edukacji policjantów zakresie zwalczania piractwa - powiedział Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Waldemar Jarczewski.

Na potrzebę edukacji zwrócił także uwagę szef Koalicji Antypirackiej Marek Staszewski. Przypomniał, że walka z piractwem warunkowana jest dynamicznie zmieniającymi się okolicznościami. Dziś samo piractwo i jego zwalczanie przenosi się do Internetu.

- Wiem, że Policja jest przygotowana do walki z piratami w sieci, ale chcę podkreślić, że zawsze może liczyć na naszą pomoc, tak jak Koalicja zawsze może liczyć na pomoc Policji - podkreślił.

Wręczająca policjantom nagrody Maryla Rodowicz przyznała, że ma słabość do munduru.
- Kiedy tak patrzę na was czuję się naprawdę bezpiecznie. Gdyby nie wy i wszyscy angażujący się w walkę z piractwem polska kultura i rozrywka wyglądałaby dużo gorzej - oceniła.

Koalicja Antypiracka - w skład której wchodzą przedstawiciele przemysłu muzycznego - Związek Producentów Audio Video (ZPAV), filmowego - Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej (FOTA), i oprogramowania komputerowego - Business Software Alliance (BSA), po raz ósmy wystąpiła z inicjatywą przyznania nagród "Złotej Blachy" tym jednostkom policji, które w br. podejmowały najwięcej lub najbardziej efektywne działania w dziedzinie ujawniania i zwalczania kradzieży praw własności intelektualnej. W każdym przypadku kandydaci do wyróżnienia byli proponowani przez Koalicję i uzgadniani z Wydziałem ds. PG BKSK KGP.

W pierwszej edycji w 1998 roku nagrodami zostały wyróżnione:

- Wydział ds. PG Komendy Stołecznej Policji w Warszawie,
- Wydział ds. PG Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
- Komenda Rejonowa Policji Wrocław Krzyki.

W 1999 roku nagrodami uhonorowano:

- Wydział ds. PG Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
- Wydział ds. PG Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu,
- Wydział ds. PG Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

W 2000 roku nagrody otrzymali:

- Wydział dw. z PG Komendy Wojewódzkiej w Katowicach,
- Komisariat Policji Warszawa Praga Południe,
- Wydział dw. z PG Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu (po raz drugi).

W 2001 roku nagrody otrzymali:

- Wydział dw. z PG KWP w Poznaniu,
- Referat. dw. z PG Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu,
- Komisariat Policji Warszawa Bielany.

W 2002 roku laureatami nagród Koalicji Antypirackiej byli:

- Wydział dw. z PG KWP w Opolu,
- Sekcja dw. z PG KMP w Krakowie,
- Komisariat Policji Warszawa Bielany

W 2003 roku nagrody otrzymali:

- Wydział dw. z PG KMP w Krakowie (po raz drugi),
- Wydział dw. z PG KMP we Wrocławiu (po raz trzeci),
- Wydział dw. z PG KMP w Zgierzu.

W 2004 roku nagrody otrzymali:

- Wydział dw. z PG KWP w Gorzowie Wlkp,
- Wydział dw. z PG KMP we Wrocławiu,
- Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu.

Efekty (w ujęciu całościowym - od chwili podjęcia przez Policję działań antypirackich)

W dziedzinie piractwa fonograficznego: W 1994 roku podaż płyt i kaset nielegalnych w RP wynosiła, wg danych IFPI (Międzynarodowej Federacji Producentów Fonograficznych), ok. 95% całej masy rynkowej. Od 1994 roku podaż ta systematycznie malała. W 1996 roku osiągnęła najniższy wskaźnik na poziomie ok. 20%. Aktualnie podaż pirackich fonogramów nieco wzrosła i wynosi ok. 35 - 40 % co jest spowodowane ich masowym przemytem z Litwy, Ukrainy, Rosji i Czech do Polski oraz wzrastającym procederem nielegalnego kopiowania nośników na domowych komputerach.

W dziedzinie wideopiractwa: W 1993 roku podaż pirackich wyrobów wynosiła 98% całego rynku. W 2000 roku wyrobów pirackich było już tylko ok. 18%. Według danych policyjnych podaż podróbek nie wskazuje tendencji wzrostowych. Odbiega to od standardów europejskich, gdzie podaż pirackich kaset wideo nie przekracza 10%. Aktualnie na polskich bazarach i giełdach komputerowych pojawiły się masowo filmy nagrywane w systemie DVD, nielegalnie wyprodukowane i wprowadzone na polski obszar celny zza wschodniej granicy Polski. Przemyt, rodzima produkcja nośników na domowych komputerach i piractwo internetowe spowodowały wzrost podaży nielegalnych nośników do wartości ok. 40%.

W dziedzinie programów komputerowych: W 1994 roku podaż nielegalnych programów komputerowych wynosiła 99%. W 2000 roku w wyniku systematycznego spadku, podaż ta kształtowała się już na poziomie ok. 55-65% (dane BSA i Microsoftu). Według przedstawicieli zagranicznych firm informatycznych tak niski wskaźnik sprzedaży podróbek jest światowym sukcesem. Na warszawskiej giełdzie komputerowej coraz trudniej jest dokonać zakupu pirackiego nagrania.

Powrót na górę strony