Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Z misją pokojową wyjeżdżają do Kosowa

Data publikacji 26.10.2009

115 policjantów z kolejnej zmiany Jednostki Specjalnej polskiej Policji zakończyło ćwiczenia zgrywające w słupskiej Szkole Policji. Przed wyjazdem na Bałkany policjanci przez miesiąc doskonalili w Słupsku procedury, które na co dzień wykonywane będą w Kosowie. Dziś w południe na głównym placu apelowym szkoły odbędzie się uroczyste pożegnanie kontyngentu.

W trakcie miesięcznych zajęć policjanci ćwiczyli między innymi blokady dróg, kontrolę tłumu, przeszukania dużych pomieszczeń, blokady mostów oraz rozdzielanie zwaśnionych grup etnicznych.

Jednostka Specjalna polskiej Policji jest jedną z dwóch tego typu jednostek stacjonujących na terenie Kosowa. Oprócz Polski jednostkę specjalną policji wystawia na Bałkanach Rumunia. Wszystkie policyjne formacje są przygotowane do prowadzenia działań z udziałem plutonów pochodzących z różnych krajów. Wśród zadań, które stoją przed polskimi policjantami są między innymi konwoje polityków i osób duchownych, zabezpieczanie więzień i aresztów, ochrona procesów sądowych szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz wsparcie lokalnych jednostek prowadzących kontrolę graniczną w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa, głównie na granicy Kosowa z Serbią i Czarnogórą.

Policjanci, którzy wyjadą do Kosowa to już 17 zmiana kontyngentu. Od grudnia 2008 polscy policjanci nie służą już pod flagą Narodów Zjednoczonych. Organizację i administrację misji przejęła Unia Europejska. Zmieniło się także miejsce stacjonowania polskich policjantów. Polacy przebywają obecnie w Prisztinie, stolicy Kosowa, w bazie włoskich karabinierów.

Państwa powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii cały czas borykają się z konfliktami etnicznymi. Prowincja Kosowo, na terenie której stacjonuje polska Jednostka Specjalna Policji, w lutym 2008 roku ogłosiła jednostronnie niepodległość. Faktu tego w dalszym ciągu nie uznaje Serbia, dla której Kosowo jest prowincją autonomiczną. Niejednoznaczna sytuacja polityczna jest dodatkowym źródłem konfliktów pomiędzy kosowskimi Albańczykami i Serbami.

Dowódcą delegowanych policjantów, którzy wyjadą do Kosowa jest mł.insp. Cezary Luba a jego zastępcą podinsp. Ryszard Bąkowski. Tak jak w poprzednich rotacjach, w 17 zmianie znajdują się także kobiety. Na misję wyjedzie 111 policjantów i 4 policjantki, które pełnić będą funkcje szefa logistyki, jego zastępcy, lekarza i pielęgniarki.

Szkoła Policji w Słupsku jest jedyną szkołą policyjną w kraju kształcącą policjantów wykonujących zadania w misjach pokojowych na całym świecie.

(źródło: SP w Słupsku)

 

Powrót na górę strony