Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nadinsp. Jarczewski Zastępcą Komendanta Głównego Policji

Data publikacji 30.10.2009

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Jerzy Miller, na wniosek Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka, powołuje z dniem 16 listopada br. na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemara Jarczewskiego.

Komendant Jarczewski od prawie 30 lat związany jest z formacją policyjną. W tym czasie przechodził kolejne szczeble kariery zawodowej. Był m.in. Komendantem Rejonowym Policji w Lesznie, w latach 1999-2005 zastępcą Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego ds prewencji w Poznaniu, od 2005 do 2007 r. Zastępcą Komendanta Głównego Policji, zaś od 2007 r. do chwili obecnej oficerem łącznikowym polskiej Policji w Kijowie.

Powrót na górę strony