Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wymiana doświadczeń na temat korupcji

Data publikacji 30.10.2009

W dniach 27-30 października br., z wizytą studyjną przebywają w Polsce przedstawiciele służby Wewnętrznego Bezpieczeństwa MSW Ukrainy. Delegacja sześciu ukraińskich ekspertów uczestniczy w realizacji kolejnego etapu projektu "Zapobieganie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej w środowisku policyjnym na przykładzie doświadczeń Biura Spraw Wewnętrznych".

Ze strony polskiej, w realizacji projektu uczestniczą m. in. nadinsp. Waldemar Jarczewski – radca-minister Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, mł. insp. Lech Biernat - Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz mjr SG Jerzy Niedźwiedź - Zastępca Dyrektora Zarządu Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Straży Granicznej. Projekt jest realizowany z przyznanych na ten cel środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach programu polskiej pomocy MSZ 2009 roku.

Funkcjonariusze ukraińscy uczestniczą w warsztatach, na których mają możliwość zapoznać się z efektami pracy polskich komórek zajmujących się zwalczaniem korupcji wśród policjantów oraz strażników granicznych.
 

Powrót na górę strony