Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Adaptacja zawodowa w oddziałach prewencji

Data publikacji 03.11.2009

W polskiej Policji rozpoczął się nowy proces adaptacji zawodowej policjantów przystępujących do służby. Po ukończeniu szkolenia podstawowego każdy funkcjonariusz trafi do oddziału prewencji w dużym mieście, by tam odbyć 37 służb. Celem jest przygotowanie policjantów do zadań wykonywanych w trakcie Euro 2012.

765 policjantów, którzy już ukończyli kurs podstawowy, odbywa obecnie służby w oddziałach prewencji dużych polskich miast. Jest to jeden z elementów ich adaptacji zawodowej. Wiedząc, że podczas zabezpieczenia Euro 2012 około 80 proc. zadań realizować będą tzw. nieetatowe pododdziały Policji, funkcjonariuszy trzeba do nich odpowiednio wcześniej przygotować.

Podczas służby w oddziałach prewencji policjant będzie wykonywał przede wszystkim zadania związane z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprez masowych, ale także zgromadzeń publicznych, protestów społecznych czy pobytu przedstawicieli państw obcych. Do jego obowiązków będzie też należało m.in. pełnienie służby patrolowej, podejmowanie interwencji oraz przywracanie porządku w przypadku zbiorowego naruszania prawa.

Każdy policjant powinien odbyć 37 służb, co przekłada się na 296 godzin. Pozwoli to skoncentrować się na głównych zadaniach szkoleniowych i wyćwiczyć realne umiejętność, które będą wykorzystywane przede wszystkim podczas zabezpieczenia Euro 2012, ale także w codziennej pracy.

Powrót na górę strony