Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przybywa " klas policyjnych"

Data publikacji 07.11.2009

W województwie łódzkim przybywa w szkołach klas o tzw. profilu policyjnym. Uczą się w nich przyszli potencjalni kandydaci do służby w Policji. Są już i pierwsze sukcesy. W Turnieju " Klasa Policyjna 2009" I miejsce zajął uczeń bełchatowskiej szkoły o takim profilu. W tym roku szkolnym utworzono kolejną taką klasę, tym razem w powiecie piotrkowskim.

6 listopada w Zespole Szkół w Bujnach w gminie Wola Krzysztoporska odbyło się ślubowanie pierwszych klas, w tym klasy o profilu policyjnym. Patronat nad uczniami tej klasy objęli piotrkowscy policjanci na podstawie zawartego 4 listopada porozumienia o współpracy w tym zakresie . Pierwsza w powiecie piotrkowskim klasa o profilu prawno - policyjnym liczy 38 osób, a nauka w niej będzie trwała przez 3 lata. Celem porozumienia jest kształtowanie wśród młodzieży właściwych postaw dla poszanowania prawa i porządku prawnego, podniesienie świadomości prawnej i kształtowanie właściwych postaw etyczno - prawnych, popularyzacje zadań realizowanych przez Policję , promocja zawodu policjanta oraz wspólna realizacja przedsięwzięć dydaktyczno - wychowawczych.

W ramach porozumienia funkcjonariusze będą realizować program nauczania w formie prelekcji i pogadanek z zakresu prawoznawstwa, kryminalistyki, ruchu drogowego i działania Policji. Tematy spotkań w ramach przedmiotu "Przysposobienie obronne" będą realizowane w szkole w Bujnach oraz w piotrkowskiej komendzie Policji przez policyjnych specjalistów z różnych wydziałów. Funkcjonariusze będą pomagać przy organizacji wycieczek do szkół policyjnych i instytucji oraz wspierać działania promocyjne w zakresie kształcenia w tych klasach.
Na piatkowym spotkaniu związanym ze ślubowaniem obecny był Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim insp. Gabriel Olejnik. Podczas oficjalnej gali odbyło się m. in. ślubowanie pierwszoklasistów, a Komendant piotrkowskich policjantów wręczył na ręce Pana Dyrektora Sławomira Piętakiewicza pamiątkę z okazji 90- lecia powstania Policji. Podczas części artystycznej odbyły się „otrzęsiny”, a na koniec spotkania zrobiono wspólne pamiątkowe zdjęcie.

 

W województwie łódzkim klasy o profilu policyjnym mają już za sobą pierwsze sukcesy.
Największą wiedzą policyjno-prawną spośród osiemdziesięciu laureatów rozgrywanego w pilskiej Szkole Policji Ogólnopolskiego Turnieju "KLASA POLICYJNA 2009", wykazał się uczeń pierwszej klasy o profilu policyjnym z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie. Również drużynowo bełchatowianie wywalczyli palmę pierwszeństwa, pokonując piętnaście zespołów reprezentujących funkcjonujące w całym kraju klasy o podobnym profilu kształcenia. Uczniowie rozwiązywali test wiedzy, obejmujący m.in. zagadnienia dotyczące historii Policji, struktury organizacyjnej i służby w Policji, etyki zawodowej policjanta. Podczas Turnieju uczestnicy i ich opiekunowie mieli okazję obejrzeć pokazy: sprawności fizycznej słuchaczy i kadry Szkoły, zatrzymania niebezpiecznych przestępców, tresury psów służbowych, a także zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Zapoznali się również ze sprzętem policyjnym. Tego samego dnia w sali widowiskowej Pilskiego Domu Kultury została przeprowadzona druga konkurencja turniejowa. Szesnaście drużyn zaprezentowało autorskie spektakle profilaktyczno-edukacyjne o tematyce policyjnej, a nazajutrz zostały rozegrane konkurencje o charakterze sportowym. W ostatecznym rankingu, debiutująca wśród szkół o tym profilu drużyna z Bełchatowa zajęła piąte miejsce, zdobywając doświadczenie, które zapewne zostanie wykorzystane w rywalizacji przyszłorocznej.
 

Powrót na górę strony