Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta studyjna serbskich funkcjonariuszy w Polsce

Data publikacji 09.11.2009

W dniach 3 – 5 listopada br., pięcioro funkcjonariuszy Departamentu Spraw Wewnętrznych Policji MSW Serbii uczestniczyło w drugim etapie projektu pt.: "Zapobieganie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej w środowisku policyjnym na przykładzie doświadczeń Biura Spraw Wewnętrznych".

Projekt był realizowany z przyznanych na ten cel środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej MSZ 2009 roku.
Podczas wizyty w Polsce funkcjonariusze serbscy zapoznali się z aspektami technicznymi zwalczania przestępczości korupcyjnej wśród funkcjonariuszy Policji oraz nowymi rozwiązaniami technicznymi wdrażanymi do zastosowań operacyjnych Policji. Ponadto naszym gościom z Republiki Serbii przedstawione zostały możliwości wykorzystania informacji w analizie kryminalnej oraz pozyskiwania środków UE na zakup sprzętu wsparcia technicznego, co spotkało się z ich dużym zainteresowaniem.

Z ramienia polskiej Policji realizacją projektu kierował - mł. insp. Ryszard Walczuk – zastępca Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.
 

Powrót na górę strony