Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień Pracowników Cywilnych

Data publikacji 13.11.2009

Dziś w Białej Sali Pałacu Mostowskich odbyła się uroczystość z okazji Dnia Służby Cywilnej, przypadającego 11 listopada. Z tej okazji Komendant Stołeczny Policji insp. Adam Mularz podziękował i złożył najlepsze życzenia pracownikom służby cywilnej zatrudnionym w komendzie stołecznej. Spośród komend wojewódzkich Policji w garnizonie stołecznym zatrudnionych jest najwięcej pracowników cywilnych - około 1.500 osób, z których połowa stanowi korpus służby cywilnej.

Podziękowania za pracę i najlepsze życzenia złożył zgromadzonym Komendant Stołeczny Policji insp. Adam Mularz oraz ks. kapelan Józef Jachimczak. Dla wszystkich pracowników służby cywilnej orkiestra reprezentacyjna Komendy Stołecznej Policji zagrała koncert.

11 listopada przypada 91 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dzień ten został także ustanowiony Dniem Służby Cywilnej. Dziś o 10.00 na Białej Sali Pałacu Mostowskich z tej okazji komendant stołeczny Policji insp. Adam Mularz podziękował i złożył najlepsze życzenia pracownikom służby cywilnej zatrudnionym w komendzie stołecznej. "Takiej uroczystości w historii Komendy Stołecznej Policji jeszcze nie było. Uhonorowani zostali pracownicy korpusu służby cywilnej, a także osoby cywilne spoza korpusu. To uznanie będzie miało formalny wymiar, bowiem stosowny wpis o wyróżnieniu znajdzie się w aktach osobowych każdego pracownika" - powiedział komendant.

Łącznie wyróżnienia otrzymało 75 pracowników stołecznej Policji. W imieniu wyróżnionych podziękowała Pani Katarzyna Hordejuk, główny księgowy KSP - jedyny mianowany urzędnik służby cywilnej w garnizonie stołecznym.

W uroczystości wziął również udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski, a także Pan Paweł Żurek dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego. Szefa służby cywilnej reprezentował z kolei Pan Wojciech Zieliński, zastępca dyrektora departamentu służby cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Każdemu z wyróżnionych wręczył symboliczną czerwoną różę. List gratulacyjny w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika odczytał Pan Krzysztof Knyż, kierownik biura ds. bezpieczeństwa.

W organizację uroczystości włączył się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji działający w KSP. Reprezentant związku Pan Jan Gałązka podziękował komendantowi za podjęcie inicjatywy zorganizowania takiego spotkania, a jednocześnie złożył gratulacje wszystkim pracownikom cywilnym. Zaproponował także wpisanie tego święta do stałego kalendarza imprez.

Spośród komend wojewódzkich Policji w garnizonie stołecznym zatrudnionych jest najwięcej pracowników cywilnych - około 1.500 osób, z których połowa stanowi korpus służby cywilnej.

Dla wszystkich zgromadzonych orkiestra reprezentacyjna stołecznej Policji zagrała koncert. Ze specjalnym repertuarem wystąpił również chór komendy stołecznej Policji.

(źródło: KSP)
 

Powrót na górę strony