Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne land rovery na terenach transgranicznych

Data publikacji 25.11.2009

Śląska policja otrzymała 3 nowe land rovery, które zakupiono w ramach projektu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska – Czechy. Nowe terenówki będą wykorzystywane do pracy w górzystych terenach o dużym ruchu turystycznym na pograniczu polsko–czeskim. Pięć kolejnych samochodów zakupionych ze środków unijnych trafi do komend we Wrocławiu i Opolu.

Po przystąpieniu Polski do strefy Schengen w grudniu 2007 roku, pogranicze polsko - czeskie z roku na rok odwiedza coraz więcej turystów. Niestety większy ruch turystyczny wiąże się też z rosnącą ilością wypadków i zdarzeń, do których wzywana jest Policja oraz inne służby ratownicze. Oczekiwania mieszkańców w stosunku do służb mundurowych rosną, dlatego też, aby sprostać tym nowym zadaniom wymagane jest ciągłe inwestowanie w ludzi i sprzęt. Zwłaszcza ten potrzebny w codziennej pracy – podczas akcji ratunkowych, wspólnych działań policyjnych, związanych z poszukiwaniami, pościgami transgranicznymi oraz katastrofami komunikacyjnymi, które występują w trudnych terenach górskich. Podczas akcji ratunkowych bardzo często współpracujemy ze służbami czeskimi.

W warunkach górskich samochody osobowe wykorzystywane na co dzień przez Policję nie wszędzie mogą dotrzeć, dlatego też szczególnie jednostki na tym terenie trzeba wyposażyć w samochody terenowe, wykorzystywane do szybkiego reagowania na zdarzenia w miejscach o ograniczonej dostępności. Na terenie województwa śląskiego 3 samochody zostaną przekazane do komend w Bielsku – Białej, Cieszynie i Raciborzu.

Poza inwestycjami w wyposażenie Policji, projekt przewiduje przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń (pościg transgraniczny w marcu 2010 r.), wydanie polsko – czeskiej ulotki informacyjnej oraz organizację konferencji podsumowującej jego realizację.

Oprócz powyższego przedsięwzięcia w KWP w Katowicach realizowane są obecnie również inne projekty, m. in.:

  • BABEL -  e-learningowy kurs języka angielskiego;
  • UKRAINA - Donieck. Bezpieczeństwo Imprez Masowych – zwalczanie chuligaństwa na stadionach;
  • EURO 2012 – kursy języków obcych dla 550 funkcjonariuszy;
  • Projekt współpracy KPP Żywiec z policją słowacką.

(źródło: KWP w Katowicach)

Powrót na górę strony