Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KSiP przyjazny dla użytkownika

Data publikacji 04.12.2009

Spotkanie autorów prac konkursowych z zastępcą Komendanta Głównego Policji insp. Andrzejem Trelą, kierownictwem Biura Łączności i Informatyki i zaproszonych gości odbyło się w Komendzie Głównej Policji. To jeden z etapów przed oficjalnym rozstrzygnięciem konkursu. W projektach chodziło przede wszystkim o to, by zaproponować modernizację lub utworzenie nowej bazy danych, używanej na co dzień przez policjantów i obniżyć koszty rocznego utrzymania systemu.

W konkursie mogli brać udział policjanci, pracownicy Policji i emeryci. Wśród ośmiu projektów zdaniem komisji konkursowej na uwagę zasługiwały 4 i to ich twórcy spotkali się wczoraj z zastępcą Komendanta Głównego Policji ds. logistyki insp. Andrzejem Trelą i kierownictwem Biura Łączności KGP. Do udziału w tym spotkaniu zaproszono również przedstawicieli MSWiA i Straży Granicznej.
- Czym KSiP powinien być? – pytał komendant Andrzej Trela po przywitaniu gości. – To zagadnienie, na którym twórcy projektów na pewno zastanawiali się przed spotkaniem. Debata nad tym na pewno niczego jeszcze nie kończy i wierzę, że pojawią się koncepcje, które usprawnią pracę Policji.

- KSIP funkcjonuje od blisko 10 lat – mówiła nadkom. Małgorzata Pawłowicz, zastępca dyrektora BŁiI. - Do dzisiaj był nieustannie rozbudowywany, co powodowało, że dla użytkownika końcowego stawał się coraz bardziej niewygodny i niewydajny.

W 2009 zakończono realizację dwóch ostatnich poważnych projektów SWD i Rozbudowa mocy obliczeniowej, dzięki czemu zmigrowano system do nowej wersji bazy danych 10g. i mechanizm zarządzania składowaniem danych przez co odzyskano 1,5 TB netto przestrzeni dyskowej.
- Wierzę, że prace konkursowe pomogą nam ocenić przyjęty dotychczas kierunek działań i na pewno dostarczą nam pomysłów na docelową architekturę centralnego systemu bazodanowego – dodała nadkom. Pawłowicz.

Cztery projekty spotkały się z zainteresowaniem komisji konkursowej. Swoje pomysły przedstawiali:
1. Andrzej Tobiasz, były pracownik Biura Kadr i Szkolenia KGP,
2. podinsp. Arkadiusz Popiół, mł. asp. Paweł Staniszewski – Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie,
3. mł. insp. Wojciech Zamorski, Krzysztof Antczak - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie,
4. kom. Jacek Dynysiuk – Biuro Łączności i Informatyki KGP.

Panowie prezentowali projekty oparte na najnowszych dostępnych narzędziach informatycznych. Mówili o elastyczności systemu i charakterze modułowym.

Podczas kolejnego spotkania komisji konkursowej zostanie wyłoniony zwycięzca projektu „KSiP przyjazny dla użytkownika”.

Agnieszka Hamelusz

Powrót na górę strony