Polsko-Niemiecka współpraca w XXI w. - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Polsko-Niemiecka współpraca w XXI w.

Data publikacji 15.12.2006

Prezydent Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) Jörg Ziercke i komendant główny Policji Marek Bieńkowski podpisali w Warszawie porozumienie o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz szczególnie niebezpiecznych przestępstw. – To bardzo odważny dokument. Dzięki temu porozumieniu wkraczamy w XXI w. – podsumował Marek Bieńkowski.

Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz szczególnie niebezpiecznych przestępstw, sporządzona 18 czerwca 2002 roku we Wrocławiu obejmuje rozległy zakres zagadnień - od wymiany informacji oraz doświadczeń w dziedzinie zwalczania najpoważniejszych kategorii przestępstw, po wspólne działania prewencyjne prowadzone w rejonie przygranicznym oraz przedsięwzięcia szkoleniowe.

- Nasza dotychczasowa współpraca jest na bardzo wysokim poziomie, ale nie ma nic tak dobrego, żeby nie mogło być lepsze. I właśnie dlatego ten dokument podpisujemy – powiedział prezydent niemieckiego Federalnego Urzędu Kryminalnego Jörg Ziercke. 

Zdaniem szefa BKA waga porozumienia wynika z tego, że dotyka szczególnie niebezpiecznych przestępstw. W Niemczech do najbardziej niebezpiecznych Jörg Ziercke zaliczył terroryzm islamski. - Dotychczas zapobiegliśmy pięciu zamachom terrorystycznym, spraw, w których tle pojawia się terroryzm prowadzimy ponad 200 – dodał.   

Szef polskiej policji zwrócił uwagę, że oprócz nie notowanego wcześniej poziomu współpracy polskiej i niemieckiej policji rośnie także poziom wzajemnego zaufania. Dowodem tego jest chęć strony niemieckiej otwarcia dla polskiej policji baz danych BKA. 

Oprócz Jörga Ziercke w skład delegacji niemieckiej weszli także Christian Simon – Szef Biura Prezydialnego IK 21 w Federalnym Urzędzie Kryminalnym i Johann Kubica – Szef Biura Współpracy Międzynarodowej w Federalnym Urzędzie Kryminalnym. Delegacji towarzyszyli oficerowie Łącznikowi Policji niemieckiej w Polsce.
Powrót na górę strony
Polska Policja