Spotkanie w Interpolu - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie w Interpolu

Data publikacji 17.12.2006

Międzynarodowa konferencja nt. nielegalnego obrotu dziełami sztuki w Krakowie, staże dla polskich policjantów w Interpolu, wzmocnienie współpracy z najstarszą organizacją policyjną na świecie – to niektóre rezultaty pierwszej wizyty kierownictwa polskiej Policji w Sekretariacie Generalnym Interpolu.

Wizytę w Lyonie na zaproszenie Sekretarza Generalnego Interpolu – p. Richarda K. Noble w dniu 12 grudnia br. złożyli przedstawiciele MSWiA oraz Komendy Głównej Policji.
 
Spotkanie z Szefem Interpolu było okazją do poinformowania go o bieżących działaniach polskiej Policji, zmierzających do wzmocnienia współpracy z tą organizacją.
 
Są to m.in. projekty dot. usprawnienia wymiany informacji kryminalnych kanałem Interpolu, utworzenia w województwach sieci oficerów kontaktowych ds. Międzynarodowej Wymiany Informacji Kryminalnych oraz przekazania na poziom KWP dostępu do Systemu Informacyjnego Interpolu.
 
Zastępca komendanta głównego Policji, nadinsp. Jarczewski potwierdził w Lyonie, że Polska podejmie się prestiżowego przedsięwzięcia, jakim jest organizacja Konferencji Interpolu nt. nielegalnego obrotu dziełami sztuki w Europie Środkowej i Wschodniej.  Konferencja ta odbędzie się we wrześniu 2007 roku w Krakowie.
 
Uzgodniono, że ośmiu funkcjonariuszy polskiej policji odbędzie w systemie rotacyjnym staże w Centrum Zarządzania i Koordynacji Interpolu (Command and Coordination Centre), co pozwoli im na lepsze poznanie tej organizacji i wykorzystanie tej wiedzy w  praktyce.
Powrót na górę strony
Polska Policja