Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy sygnatariusz EKBRD

Data publikacji 08.12.2009

W połowie października Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego sygnowali policjanci z warszawskiego wydziału ruchu drogowego. Do grona sygnatariuszy dołączył też Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2, z jedyną prawdopodobnie w Europie klasą motocyklową.

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest jednym z priorytetowych projektów Komisji Europejskiej w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach całej Europy. Efektem podejmowanych działań ma być obniżenie o 50% wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, a tym samym uratowanie 25 tysięcy istnień ludzkich rocznie.

Inicjatywa Komisji Europejskiej skierowana jest zarówno do podmiotów zajmujących się statutowo poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i do wszystkich instytucji, które w ramach swojej działalności chcą podjąć działania w tym zakresie. Dotychczas Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego została podpisana przez 1400 różnego rodzaju sygnatariuszy, wśród których znajdują się zarówno międzynarodowe koncerny, europejskie miasta (Praga, Barcelona, Londyn, Ryga, Warszawa, Wiedeń, Kraków, Helsinki), ale również lokalne firmy, stowarzyszenia i instytucje edukacyjne.

Aby przystąpić do tej inicjatywy, należało opracować Deklarację, zobowiązując się do określonych działań podejmowanych w ciągu najbliższych trzech lat. Takie zobowiązanie idąc za przykładem wydziału ruchu drogowego stołecznej Policji podjął Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Al. Jana Pawła II 69. Projekt został opracowany w cyklach roku szkolnego i będzie realizowany w trzech etapach. Pierwszy to profilaktyka, prewencja, podnoszenie poziomu wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa. II etap to doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego, prowadzenia pojazdów mechanicznych, ratownictwa medycznego). Ewaluację projektu zaplanowano na rok szkolny 2011/2012.

Dzisiejsze spotkanie inaugurujące EKBRD otworzyły wykłady policjantów i psychologów. Dla uczestników przygotowano pokazy ratownictwa medycznego i symulacje zdarzeń drogowych, demonstrację działania samochodowych poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa, wystawę motocykli oraz pokazy strażaków. Zainteresowani mogli też mogli wziąć udział w teście psychologicznym dotyczącym predyspozycji kierowcy.

(źródło: KSP)

Powrót na górę strony