Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jak fotoradary wpływają na bezpieczeństwo

Data publikacji 16.12.2006

Spadek liczby wypadków drogowych o 57 proc., ofiar śmiertelnych o 65 proc. i rannych o 56 proc. to efekty instalacji masztów wraz fotorejestratorami na polskich drogach. Tak wynika z analizy wpływu tych urządzeń na poprawę bezpieczeństwa, przedstawionej przez Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Policja dysponuje około 60 urządzeniami pracującymi na bazie 340 masztów zainstalowanych na drogach całego kraju. Dokonane w ostatnim czasie zakupy pozwolą na przekazanie do jednostek 50 fotoradarów i 250 masztów nabytych  ze  środków  Sektorowego Programu  Operacyjnego - Transport oraz 17 urządzeń i 75 masztów – ze środków Banku Światowego. Niebawem nad bezpieczeństwem na drogach czuwać będzie łącznie 127 fotoradarów umieszczanych na 675 masztach.

Analiza BPiRD KGP
 
Do przeprowadzenia niniejszej analizy wykorzystano dane statystyczne z 63 powiatów na obszarze działania całego kraju, w których zainstalowano maszty z przeznaczeniem na wykorzystywanie fotoradarów. Z badań wyłączono Komendę Stołeczną Policji.
 
Analizie zostało poddanych 150 punktów kontrolnych, w których zostały zamontowane maszty, co stanowi 42% ogółu aktualnie wykorzystywanych urządzeń.
 
Na potrzeby analizy przyjęto, okres od stycznia do września 2006r. porównując go do analogicznego okresu roku 2005.
 
Analizie poddano liczbę punktów kontrolnych (miejsc rozmieszczenia masztów) na terenie danego powiatu, a następnie dane w postaci liczby: wypadków, zabitych i rannych. Mając na uwadze techniczne możliwości uzyskania danych o wypadkach z nowej bazy Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), do celów porównawczych przyjęto:
 
• konkretne lokalizacje masztów jeżeli takowe znajdowały się w bazie (kilometraż drogi +/- 1 km),
• ciąg ulicy w danym mieście,
• ciąg drogi w poszczególnym powiecie,
• całą miejscowość.
 
Porównywanie danych za 2006 i 2005r. następowało w oparciu o takie same kryteria dla badanego punktu kontrolnego.
 
Na podstawie dokonanych porównań na terenie całego kraju w roku 2006, widać zdecydowany spadek we wszystkich kategoriach, w miejscach w których zainstalowane były maszty fotoradarów niezależnie od częstotliwości umieszczania w nich urządzeń.
 
W okresie od stycznia do września roku 2006 wydarzyło się w tych miejscach 150 wypadków, w których zginęło 18 osób, a rannych zostało 203 osoby. Porównując te dane do analogicznego okresu roku 2005, należy jednoznacznie wskazać na spadek:
 
• liczby wypadków o 207 (tj. o 57%),
• liczby osób rannych o 262 osoby (tj. o 56%),
• liczby osób zabitych o 34 osoby, (tj. czyli o 65 % spośród wszystkich osób, które zginęły w roku 2005 w tych właśnie miejscach).
 
Świadczy to o wyraźnym respektowaniu istniejących ograniczeń prędkości przez kierowców w tych miejscach, które jeszcze w 2003 r. były uznawane za jedne z najniebezpieczniejszych w Polsce.
 
Warto podkreślić, że zakres oddziaływania fotoradaru, czy też samego masztu (atrapy fotoradaru) nie odnosi się wyłącznie do punku jego lokalizacji, albowiem w większości przypadków w odległości kilkuset metrów (nawet kilku km) przed samym fotoradarem znajdują się tablice ostrzegające o radarowym pomiarze prędkości, które skutecznie wpływają na spowolnienie jazdy kierujących na szczególnie niebezpiecznym odcinku drogi, czyniąc ją bezpieczniejszą.
 
Analizując dane statystyczne uzyskane z roku 2006 i 2005 można powiedzieć, że oprócz województwa kujawsko-pomorskiego, opolskiego i lubelskiego gdzie nastąpił nieznaczny wzrost liczby osób zabitych w roku 2006 względem roku 2005, w pozostałych województwach odnotowano tendencje spadkowe, a w trzech przypadkach wartości niezmienne. Wzrostowi liczby osób zabitych towarzyszył jednak spadek liczby wypadków w tych województwach, co należy interpretować w ten sposób, że w jednym wypadku musiała ginąć więcej niż jedna osoba. Na taki stan rzeczy Policja nie ma jednak większego wpływu.
 
Najlepszym przykładem na korzyści w postaci poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynikające z umieszczenia masztów fotoradarów są:
 
• woj. śląskie - spadek liczby : wypadków o 43 (61%), zabitych o 7 (70%), rannych o 58 (66%);
• woj. pomorskie - spadek liczby: wypadków o 30 (66%), zabitych o 11 (91%), rannych o 28( 53%);
• woj. warmińsko-mazurskie - spadek liczby: wypadków o 30(96%), zabitych o 4 (100%), rannych o 36 (90%).
 
Powrót na górę strony
Polska Policja