Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Betlejemskie Światło Pokoju

Data publikacji 22.12.2009

Betlejemskie Światło Pokoju zostało przekazane przez przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego, którzy gościli dziś w Komendzie Głównej Policji. Druhny i druhów przywitał gen. insp. Andrzej Matejuk. Spotkanie przebiegło w bardzo przyjemnej atmosferze.

Dziś w Komendzie Głównej Policji gościliśmy przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego. Z harcerzami spotkał się Komendant Główny Policji tuż po godzinie 10-tej na Sali Generalskiej. Gen. insp. Andrzej Matejuk przywitał przedstawicieli ZHP bardzo serdecznie. „W szkole podstawowej sam byłem harcerzem. Bardzo cenię młodych ludzi, którzy należą do tych organizacji” - powiedział komendant. Gen. insp. Andrzej Matejuk podziękował harcerzom za pamięć o wszystkich polskich policjantach.

Zastępca naczelnika ZHP hm. Krzysztof Budziński przekazując Światło przypomniał tegoroczne przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju oraz zaprosił do Krakowa na sierpniowy Zlot ZHP, organizowany z okazji 100-lecia powstania harcerstwa na terenie ziem polskich.

Sama idea Betlejemskiego Światła Pokoju ma swój początek w roku 1986. Wówczas akcję zorganizowało Austriackie Radio i Telewizja (ORF). Rok później patronat nad akcją przejęli austriaccy skauci. Symboliczny ogień zapalony w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, co roku trafia do różnych instytucji – szpitali, urzędów, sierocińców oraz domów, aby w
czasie Bożego Narodzenia stać się symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei.

W Polsce akcję przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju prowadzą od 1991 roku harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego. W tym roku Światło zostało przekazane polskim harcerzom przez skautów słowackich 13 grudnia na Łysej Polanie. Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do wielu ludzi i instytucji z całego kraju.

Powrót na górę strony