Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Wigilijne Komendanta Głównego Policji z oficerami łącznikowymi

Data publikacji 23.12.2009

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Komendant Główny Policji spotkał się, w dniu 22 grudnia 2009 roku w budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej, z oficerami łącznikowi polskiej Policji, oficerami policji / milicji akredytowani na terytorium RP oraz kierownictwem i kadrą kierowniczą Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Komendant Główny Policji serdecznie podziękował przedstawicielom policji / milicji za dotychczasową współpracę, oficerom łącznikowym Policji za godne reprezentowanie naszego kraju poza granicami i złożył wszystkim zgromadzonym gościom serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.

Uroczystość miała charakter świąteczny i przebiegała w bardzo miłej i ciepłej atmosferze, a wszyscy zgromadzeni goście, zgodnie z tradycyjnym obyczajem mieli okazję podzielić się opłatkiem i złożyć sobie wzajemnie życzenia.

  • fot. Marek Krupa / KGP

Powrót na górę strony