Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Powołanie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

Data publikacji 22.01.2010

Na wniosek Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 25 stycznia br. powołuje na stanowisko Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Krzysztofa Jarosza.

Do tej pory mł. insp. Krzysztof Jarosz pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Przez wiele lat związany był z Poznaniem, gdzie sprawował funkcje kierownicze: był Komendantem Miejskim Policji w Poznaniu, Komendantem Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto, zastępcą naczelnika Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu, kierownikiem sekcji operacyjno – rozpoznawczej w Komendzie Rejonowej Policji Poznań – Nowe Miasto.

Powrót na górę strony