Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Powołanie nowego szefa wielkopolskiej policji

Data publikacji 25.01.2010

Na stanowisko Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu powołano dzisiaj mł. insp. Krzysztofa Jarosza. Obok gratulacji dla nowego komendanta, liczne podziękowania usłyszał także dotychczas pełniący obowiązki szefa wielkopolskiej policji insp. Wojciech Ołdyński. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele administracji zespolonej, Komendy Głównej Policji, władz samorządowych, a także prokuratury oraz kadra kierownicza wielkopolskiej policji.

Uroczystość powołania nowego szefa wielkopolskiej policji odbyła się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich, Komendy Głównej Policji, władz samorządowych i prokuratury, a także przedstawiciele policyjnych związków zawodowych i kadra kierownicza wielkopolskich jednostek.

Po uroczystym złożeniu meldunku nadinspektorowi Waldemarowi Jarczewskiego, Zastępcy Komendanta Głównego Policji, na salę wszedł poczet sztandarowy. Następnie odczytano rozkaz i nastąpiło oficjalne przekazanie wielkopolskiej jednostki mł. insp. Krzysztofowi Jaroszowi.

Zastępca Komendanta Głównego Policji pogratulował nowemu komendantowi. Podkreślił, że wielkim zaszczytem jest dla niego wprowadzanie nowego szefa w jednostce, w której służył przez wiele lat. Dziękując insp. Wojciechowi Ołdyńskiemu za dotychczasowe pełnienie obowiązków, zaznaczył, że radością jest to, iż dwie osoby z olbrzymim doświadczeniem zawodowym i kompetencjami stanęły do konkursu o to stanowisko.

Następnie głos zabrał  insp. Wojciech Ołdyński. Podziękował wszystkim, którzy z nim współpracowali podczas pełnienia obowiązków, a także za wsparcie, na które mógł zawsze liczyć ze strony przedstawicieli wielu instytucji i organizacji. Komendant, składając gratulacje nowemu szefowi, wyraził też nadzieję, że jego wiedza i doświadczenie zawodowe zostaną wykorzystane przez mł. insp. Krzysztofa Jarosza.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu mł. insp. Krzysztof Jarosz, dziękując za dotychczasowe wsparcie i zaufanie, podkreślił, że zrobi wszystko aby sprostać pokładanym w nim oczekiwaniom. Współpraca z administracją zespoloną, samorządową, a także prokuraturą, sądem oraz z pozostałymi instytucjami i organizacjami była i jest dla niego jednym z priorytetów. Odnosząc się do modelu przełożonego, a przede wszystkim do swych podwładnych podkreślił, że piastując wcześniejsze funkcje zawsze najistotniejszym był i jest dla niego człowiek – policjant i pracownik Policji, na którego barkach spoczywa trud codziennej policyjnej pracy. Dlatego też, zrobi wszystko, aby osoby pełniące zaszczytną służbę i pracujące w naszych szeregach czuły pełne zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy. Szef wielkopolskiej policji zapewnił również, że nadal dążyć będzie do tego aby mieszkańcy naszego regionu żyli bezpiecznie.

(źródło: KWP w Poznaniu)

Powrót na górę strony