Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie w zakresie ochrony zabytków

Data publikacji 02.02.2010

W Szkole Policji w Pile odbyło się szkolenie z zakresu rozpoznawania i zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom, skierowane do koordynatorów d/s przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu z Komend Wojewódzkich Policji oraz Centralnego Biura Śledczego.

Szkolenie przeprowadzone w dniach 27-29 stycznia 2010 r. w Szkole Policji w Pile dotyczyło między innymi systemów prawnej i fizycznej ochrony zabytków w Polsce, w tym muzeów, bibliotek i obiektów sakralnych, a także ich wpływu na poziom zagrożenia przestępczością. Podejmowano również rozmowy na temat możliwości współpracy Policji z innymi służbami i instytucjami we wspomnianym zakresie. Wykazywano, iż Internet jest cennym narzędziem w rozpoznawaniu tego rodzaju przestępczości.Omówiono organizację poszukiwań utraconych dzieł sztuki w skali krajowej i międzynarodowej. Przedyskutowano wybrane aspekty zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom archeologicznym.

W szkoleniu w charakterze prelegentów wzięli udział podinsp. Jan Mikołajczak, zastępca naczelnika Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego KGP i radca tego wydziału mł. insp. Mirosław Karpowicz.

Prelegentami byli także przedstawiciele instytucji od lat aktywnie współpracujących z Policją, w dziedzinie ochrony dziedzictwa narodowego: dyrektor Piotr Ogrodzki i Monika Barwik z Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych, oraz Marcin Sabaciński z Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele środowiska akademickiego: dr Kamil Zeidler i Magdalena Marcinkowska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr Maciej Trzciński z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podkreślić należy, że P. Ogrodzki, M. Trzciński i K. Zeidler otrzymali kilka miesięcy temu pamiątkowe złote plakiety z rąk Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka, w uznaniu ich aktywnej współpracy z organami ścigania.

Kierownictwo Biura Kryminalnego KGP wraz z pracownikami Krajowego Zespołu do walki z przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu BK KGP, pragnie złożyć serdeczne podziękowania przedstawicielom Zakładu Kryminalistyki Szkoły Policji w Pile - kierownikowi nadkom. Marzenie Brzozowskiej oraz wykładowcy kom. Leszkowi Bielińskiemu - za sprawną i skuteczną współpracę oraz bardzo dobrą organizację szkolenia.

( Źródło: KGP )

  • "Plaża w Pourville" Claude'a Moneta, obraz skradziony z Muzeum Narodowego w Poznaniu w 2000 r., odzyskany w styczniu 2010 r.
  • Relikwiarz z Zuzeli, odzyskany po 28 latach
  • Odzyskane 2 obrazy z 8 skradzionych w 1997 r. z Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego.
Powrót na górę strony