Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wprowadzenie oficera łącznikowego na Ukrainie

Data publikacji 05.02.2010

Wczoraj w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy odbyło się uroczyste wprowadzenie oficera łącznikowego polskiej Policji nadinsp. w st. spocz. Tadeusza Ławniczaka.

W spotkaniu ze strony ukraińskiej udział wzięli: Zastępca Ministra - Naczelnik Milicji Kryminalnej, Wołodymyr Jewdokymow oraz kierownictwo departamentów: Bezpieczeństwa Publicznego, Służby Operacyjnej, d/w z Handlem Ludźmi, d/w z Nielegalnym Obrotem Narkotykami, a także Kierownik Ukraińskiego Biura Interpol.


Nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Ławniczak wprowadzony został na stanowisko oficera łącznikowego przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji, a zarazem poprzedniego oficera łącznikowego na Ukrainie – nadinsp. Waldemara Jarczewskiego oraz przez Zastępcę Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji.

Zarówno przedstawiciele organów porządku publicznego Ukrainy jak i przedstawiciele polskiej Policji podkreślili znaczenie i wagę zadań jakie niesie za sobą organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.

Z ust Zastępcy Ministra Pana Wołodymyra Jewdokymow padło wiele ciepłych słów w kierunku współpracy polsko – ukraińskiej. Minister podkreślił znaczenie realizowanych w 2009 roku projektów dla Milicji ukraińskiej w ramach polskiej pomocy rozwojowej MSZ oraz pracę nad nową Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych.

 

 

  • fot. MSW Ukrainy
  • fot. MSW Ukrainy
  • fot. MSW Ukrainy
Powrót na górę strony