Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

TISPOL - alkohol i narkotyki

Data publikacji 06.01.2007

Zgodnie z harmonogramem operacji międzynarodowych, koordynowanych przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego (TISPOL) w dniach 18 - 24 grudnia 2006 roku na drogach Europy zostały przeprowadzone działania kontrolno – prewencyjne, ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie z ruchu drogowego kierujących znajdujących się w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków.

W działaniach na terenie Polski, uczestniczyło 4928 policjantów ruchu drogowego, którzy skontrolowali ok. 19 tys. kierowców. Ujawnili 637 przypadków kierowania pod wpływem alkoholu, tj. 3,2% ogółu kontrolowanych. Najwyższą liczbę osób kierujących pod wpływem alkoholu ujawnili policjanci w województwie podkarpackim gdzie, na 1946 przebadanych kierujących 110 prowadziło pojazd pod wpływem alkoholu (5,7%).

Kierowcy byli również badani na obecność środków działających podobnie do alkoholu. W sumie przeprowadzono 728 takiego typu badań. W jednym przypadku wynik testu był pozytywny.

Ponieważ w naszym kraju co dziesiąty kierujący pojazdem sprawca wypadku jest nietrzeźwy, polska Policja również w roku 2007 będzie aktywnie włączać się w działania obejmujące swoim zasięgiem drogi całej Europy.

Liczba policjantów uczesniczących w działaniach

Łączna liczba badanych kierujących
4928

19731

Badania na obecność alkoholu
liczba badanych
19003
96,310%
liczba pozytywnych wyników badań
637
3,228%
liczba zatrzymanych uprawnień do kierowania
285
1,444%

Badania na obecność narkotyków
liczba badanych
728
3,689%
liczba pozytywnych wyników badań
1
0,005%
liczba zatrzymanych uprawnień do kierowania
1
0,005%
Powrót na górę strony