Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pomagamy, przeznaczając 1% podatku

Data publikacji 16.02.2010

Zawód policjanta jest trudny i niebezpieczny. Od 1998 roku zginęło co najmniej 130 funkcjonariuszy. Każdy taki przypadek to tragedia bliskich. Często oznacza także bardzo trudną sytuację materialną rodzin tych policjantów. Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach serdecznie dziękuje za wsparcie rodzin osieroconych przez policjantów. Wszyscy możemy pomóc, deklarując w swoim zeznaniu podatkowym 1% na rzecz Fundacji.

Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Celem jej działalności jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Często zdarza się, że giną młodzi funkcjonariusze, pozostawiając małe dzieci, których wychowanie trwa całe lata. Zdarza się, że po śmierci policjanta, jego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a przysługująca jej renta jest zbyt niska, aby zapewnić utrzymanie.

Środki, które Fundacja przeznacza na pomoc wdowom i sierotom po poległych funkcjonariuszach, pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dotacji. Na rzecz rodzin w trudnych warunkach materialnych Fundacja przeznacza zapomogi materialne i finansowe, funduje stypendia i inną pomoc związaną z kształceniem i nauką, dofinansowuje koszty leczenia i rehabilitacji wdów i sierot. Ponadto organizuje i dofinansowuje pobyt dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Wyjazdy te pełnią podwójną rolę: dzieci i wdowy nie tylko wypoczywają, ale mają też kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji, dzięki czemu wiedzą, że nie są same. Kolonie i obozy pełnią więc także rolę terapeutyczną.

W tej chwili Fundacja ma pod opieką ponad 200 rodzin, w których wychowuje się ponad 300 dzieci. Już w ubiegłym roku można było na rzecz Fundacji przeznaczyć 1% podatku od swoich dochodów. Dzięki środkom uzyskanym w ten sposób udało się m.in. przyznać zapomogi dla 160 podopiecznych oraz zorganizować wakacje dla 209 wdów i dzieci.

W tym roku także możemy pomóc, deklarując w swoim zeznaniu podatkowym 1% na rzecz Fundacji.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

KRS 0000101309

Konto PKO BP VI O/Warszawa nr 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

Powrót na górę strony