Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie oficerów łącznikowych w Ambasadzie RP w Moskwie

Data publikacji 26.02.2010

Dnia 25 lutego 2010 roku w pomieszczeniach recepcyjnych Ambasady RP w Moskwie odbyło się posiedzenie stowarzyszenia oficerów łącznikowych służb policyjnych akredytowanych w Federacji Rosyjskiej. Spotkanie poprowadził oficer łącznikowy polskiej Policji w Federacji Rosyjskiej mł. insp. Dariusz Drzał, który pełni obecnie funkcję zastępcy prezydenta stowarzyszenia.

Stowarzyszenie oficerów łącznikowych służb policyjnych w Federacji Rosyjskiej skupia państwa Unii Europejskiej oraz kraje stale współpracujące z UE tj. Australię, Indie, Izrael, Kanadę, Korę Południową, Norwegię, Stany Zjednoczone AP. Przedmiotowe spotkanie poświęcone było współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej. W trakcie spotkania przedstawiciele Federalnej Służby ds. Kontroli Obrotu Narkotykami Federacji Rosyjskiej przedstawili informację o aktualnym poziomie zagrożenia przestępczością narkotykową w Rosji, oraz poinformowali o wynikach międzynarodowej operacji antynarkotykowej "Kanał 2009". Reprezentant Indii przedstawił informację dotyczącą podstaw prawnych i organizacyjnych legalnych upraw maku i pozyskiwania opium do celów medycznych. Od wielu lat Indie są największym na świecie legalnym wytwórcą opium, wykorzystywanego przez większość firm farmaceutycznych na świecie, w tym także i polskich do produkcji lekarstw.

Do zadań oficera łącznikowego polskiej Policji mł. insp. Dariusza Drzała, jako zastępcy prezydenta stowarzyszenia oficerów łącznikowych akredytowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej, należało zabezpieczenie prac stowarzyszenia w tym miejsca i terminu spotkania, tłumaczeń oraz sporządzenie protokołów spotkania itp.
 

 

Powrót na górę strony