Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Oficerowie łącznikowi" - Twinning Transition Facility 2004

Data publikacji 10.01.2007

Zakończyła się teoretyczna część szkolenia w ramach programu Twinning Transition Facility 2004 "Oficerowie łącznikowi". W szkoleniu, które odbywało się w MCSSP Centrum Szkolenia Policji w Legionowie uczestniczyli policjanci z KGP i jednostek terenowych Policji. Przeszkoleni policjanci w przyszłości pełnić będą rolę oficerów łącznikowych w ramach współpracy międzynarodowej.

Kandydaci na oficerów łącznikowych mają za sobą już pierwszy etap szkolenia. Oprócz policjantów w programie udział wzięli również funkcjonariusze Straży Granicznej. Wykłady prowadzili eksperci z Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Pod koniec stycznia odbędzie się drugi, praktyczny etap szkolenia. Uczestnicy wezmą udział w wizycie studyjnej w Niemczech i Wielkiej Brytanii, gdzie będą mieli możliwość zapoznania się z działaniem instytucji zajmujących się zwalczaniem przestępczości międzynarodowej. Złożą wizyty min. w siedzibie BKA (Bundeskriminalamt - Krajowe Biuro Kryminalne) w Berlinie, w FGBCC (French-German Bilateral Cooperation Centre - Wspólne Francusko-Niemiecke Centrum Współpracy) w Kehl i SOCA (Serious and Organised Crime Agency - Agencji ds. Zwlaczania Przestępczości Zorganizowanej) w Londynie.
Powrót na górę strony