Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Z CBŚ do Olsztyna

Data publikacji 10.01.2007

W związku ze złożonym raportem podyktowanym względami osobistymi Komendant Główny Policji gen. Marek Bieńkowski odwołał ze stanowiska dyrektora Centralnego Biura Śledczego mł. insp. Janusza Czerwińskiego i mianował go na stanowisko zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Komendant Główny Policji powierzył pełnienie obowiązków szefa CBŚ dotychczasowemu zastępcy podinsp. Pawłowi Wojtunikowi. Dotychczasowy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie został odwołany z zajmowanego stanowiska i przeniesiony do grupy rezerwy kadrowej. Biuro Spraw Wewnętrznych KGP zebrało materiały, na podstawie których prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie, w której występuje odwołany zastępca komendanta wojewódzkiego Policji.
Powrót na górę strony