Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie nowej siedziby Oddziału Prewencji Policji

Data publikacji 07.03.2010

Insp. Sławomir Mierzwa Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie w towarzystwie wielu znamienitych gości przeciął wstęgę, oficjalnie otwierając nową siedzibę olsztyńskiego Oddziału Prewencji Policji. Ponad 200 policjantów już od lutego br. pracuje w nowoczesnych warunkach. Inwestycja warta prawie 13,3 mln złotych została zrealizowana z budżetu Policji, w ramach programu modernizacji Policji.

Stara siedziba OPP przy ul. Zimowej w Olsztynie wybudowana w 1979 roku jako Ośrodek Szkolenia Policji nie odpowiadała już standardom funkcjonalnym, użytkowym i ekonomicznym. Wyeksploatowane instalacje grzewcze, elektryczne, spróchniała nieszczelna stolarka okienna, liczne awarie instalacji c.o. i wod. – kan., obiekt z wielkiej płyty, energochłonny – nieocieplony, wysokie koszty utrzymania wskazały na konieczność przyjęcia innego rozwiązania. Wybór padł na budynek nr 26 mieszczący się przy ul. Pstrowskiego 3 w Olsztynie.

Nowa siedziba OPP mieszcząca się w byłym kompleksie koszarowym, wybudowanym w latach 1910 – 1913 jest własnością Skarbu Państwa, a w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie na podstawie decyzji Urzędu Miasta w Olsztynie z 2000 roku. Dwupiętrowy budynek od początku pełnił funkcję koszarową. Był już jednak wyeksploatowany technicznie, ogrzewany piecami kaflowymi, nie remontowany od wielu lat, nie dostosowany do obowiązujących standardów funkcjonalnych, technicznych i użytkowych obowiązujących w Policji. nterwencji natychmiastowej wymagał dach budynku, elewacja wraz ze stolarką okienną oraz pomieszczenia znajdujące się wewnątrz budynku, a także korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia piwnic itp. Wymiany wymagały także instalacje sanitarne i elektryczne. Dlatego obiekt wymagał gruntownego remontu.

 W 2000 roku zespół koszarowy został przejęty decyzją Prezydenta Miasta Olsztyn przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie. Rok później kompleks budynków został wpisany do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wówczas budynek nr 26 nie był przystosowany do potrzeb Policji, konieczna była zmiana funkcji na administracyjno - biurową oraz dostosowanie do obowiązujących standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych. Remont był konieczny, aby mogli tam stacjonować policjanci z OPP oraz antyterroryści.

Projekt budowlany został opracowany w listopadzie 2005 roku przez Pracownię Projektową „InwestProjekt - Zachód” z Łodzi. W marcu 2008 roku uzyskano pozwolenie na budowę zakładając, że policjanci będą mogli się wprowadzić do budynku w lutym 2010 roku.

 Zakres prac objął roboty rozbiórkowo – konstrukcyjne, roboty elewacyjne (ocieplenie) oraz wymiana pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, wykonanie instalacji sanitarnej, CO, przebudowa przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego oraz wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz odgromowej, wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych, wyposażenie zmodernizowanego budynku w sprzęt kwaterunkowy i gospodarczy.

 Koszt inwestycji to prawie 13 300 000 zł, z czego:

• I etap inwestycji (modernizacja budynku oraz wyposażenie) – 11 980 000 zł

• II etap inwestycji (budowa wiat oraz monitoringu wizyjnego) – 1 312 000 zł

 Fundusze na rozbudowę i remont obiektu pochodziły z budżetu Policji, w ramach programu modernizacji Policji.

 Budynek ma ponad 3400 m² powierzchni użytkowej. To nowoczesne biura, pokoje, w których może przez całą dobę stacjonować ponad 30 policjantów, pomieszczenia socjalne - aneksy kuchenne, szatnie, łazienki, magazyny sprzętu i uzbrojenia, sale dydaktyczne oraz dyżurka. W ramach realizacji inwestycji zaplanowane jest wykonanie 10 wiat oraz wykonanie i uruchomienie monitoringu wizyjnego obiektów Policji znajdujących się na terenie miasta Olsztyna.

Powrót na górę strony