Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mobilne posterunki i centrum monitoringu dla stołecznej Policji

Data publikacji 11.03.2010

Dziś przed gmachem Komendy Stołecznej Policji przekazano stołecznej Policji specjalistyczne samochody zakupione ze środków finansowych Urzędu m.st. Warszawy. W uroczystości wzięli udział: Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy, insp. Adam Mularz, Komendant Stołeczny Policji i Ewa Gawor, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Samochody zakupione z funduszy miejskich to dwa mobilne posterunki Policji oraz mobilne centrum monitoringu. Mobilne posterunki pozwalają na bezpośrednie dotarcie policyjnych specjalistów z różnych dziedzin (prewencji kryminalnej, dochodzeniowo-śledczej, dzielnicowych) do mieszkańców Warszawy. Przydatne są szczególnie w miejscach i osiedlach pobawionych siedzib jednostek Policji. Pojazdy będą parkować w miejscach, które wcześniej zostaną ustalone z przedstawicielami dzielnic oraz miasta (BBiZK). MPP mogą być także wykorzystywane przy obsłudze poważnych zdarzeń, takich jak wypadki czy zgromadzenia publiczne, w szczególności w przypadkach konieczności wykonania czynności nie cierpiących zwłoki (przesłuchanie świadków lub pokrzywdzonych), a także jako mini-sala odpraw.

Kolejne ważne zadanie, które policjanci mogą wykonać przy użyciu MPP, to działania realizowane w ramach prewencji kryminalnej (szczególnie na terenie blokowisk). Możliwe jest wykorzystanie pojazdu jako mini-świetlicy w miejscach szczególnie zagrożonych patologią (praca z dziećmi, oglądanie filmów o tematyce profilaktycznej i ich omawianie) lub do działań związanych z realizacją zadań z prewencji kryminalnej – pogadanki i prezentacje programów profilaktycznych.

Posterunek wykorzystywany będzie nie rzadziej niż pięć dni w tygodniu. W soboty i w niedziele – może być wykorzystywany do pokazów i prezentacji podczas festynów, czy też w czasie zabezpieczenia imprez masowych, jako punkt obsługi zdarzeń. Wartość jednego pojazdu to 497.726,16 złotych.

Mobilne centrum monitoringu to z kolei wóz obserwacyjny z systemem kamer i monitorów wykorzystywany do patrolowania ulic i zabezpieczania demonstracji. Poprzedni MCM wszedł do służby w 2003 r., a więc 7 lat temu. Przez lata był używany przy zabezpieczeniu meczy, manifestacji i najróżniejszych imprez masowych. Wykorzystywano go również w działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie garnizonu. Wspierał także służby kryminalne w pracy operacyjnej. W chwili budowy był to nowatorski projekt. MCM był pierwszym pojazdem tego typu wykorzystywanym przez polską Policję. Z tego powodu wzorowały się na nim inne jednostki budujące podobne pojazdy. Po 7 latach pierwszy pojazd jest już trochę wysłużony, nadszedł więc czas, aby zastąpić go nowym. Koszt MCM to 627.737,58 złotych.

Nowy MCM został zbudowany na bazie Mercedesa Benz Sprinter. Pojazd jest wyposażony w 8 kamer. Wszystkie dysponują 35-krotnym przybliżeniem optycznym. Kamery radiowe mogą przesyłać obraz na dystansie do 1000 m od pojazdu. Materiał filmowy przesyłany z wszystkich kamer jest zapisywany automatycznie na dyskach twardych rejestratorów, które są w stanie pomieścić kilkaset godzin materiału ze wszystkich 8 kamer w najlepszej rozdzielczości. Całością systemu steruje komputer. Jest on serwerem sieci znajdującej się w MCM. Podłączone są do niego rejestratory, drukarka, skaner, fax, Internet oraz laptop. Przy pomocy laptopa można w razie takiej konieczności sterować kamerami z innego miejsca niż MCM. Łączność z pojazdem zapewniają radiostacje stacjonarne, radiostacje przenośne, radiotelefon umożliwiający kontakt po linii wewnętrznej Policji z dowolnego miejsca w kraju oraz fax i Internet.

(źródło: KSP)

Powrót na górę strony