Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Najlepszy rok dla policyjnego transportu

Data publikacji 19.03.2010

W 2009 roku polska Policja wydała 406,2 mln zł na zakup blisko 5 tys. nowych pojazdów, m.in. blisko 3 tys. samochodów osobowych, ponad 1,7 tys. furgonów, 51 motocykli, 4 łodzi. Środki na ich zakup pochodziły głównie z Programu Modernizacji Policji, samorządów lokalnych i różnych funduszy. Pomimo konieczności wielu oszczędności, pod względem liczby i wartości pojazdów wprowadzonych do eksploatacji to najlepszy rok w historii Policji.

2009 był najlepszym rokiem w historii Policji pod względem liczby i wartości pojazdów wprowadzonych do eksploatacji. Polska Policja na zakup środków transportu wydała łącznie 406,2 mln zł., w tym: 362, 7 mln zł. z Programu Modernizacji Policji. 14, 6 mln zł. pochodziło od samorządów lokalnych, 21 mln zł. z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 0,6 mln zł. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na zakup nowego sprzętu jednostki Policji pozyskały 7,3 mln zł.

W 2009 r. Policja odebrała łącznie 4 982 pojazdy, w tym:
• 1 595 samochodów osobowych oznakowanych,
• 1 389 samochodów osobowych nieoznakowanych,
• 1 679 furgonów oznakowanych i MW,
• 53 furgony nieoznakowane,
• 79 samochodów osobowych terenowych,
• 30 pojazdy specjalne (armatki wodne, Ambulanse Poczty Specjalnej i Ambulanse Pirotechniczne),
• 51 motocykli ciężkich,
• 40 quadów,
• 4 łodzie motorowe,
• 62 różne pojazdy zakupione samodzielne przez jednostki.

Dzięki zakupom i wymianie środków transportu w latach 2008-2009 obniżyła się średnia wieku eksploatowanych przez Policję pojazdów. Najbardziej jest to widoczne w przypadku furgonów, których flota „odmłodniała” o blisko 5 lat. Średnio w 2008 r. policyjne furgony miały blisko 10 lat (9,34) a w 2009 r. niespełna 5 lat (4,70). Podobnie średnia wieku samochodów osobowo-terenowych obniżyła się o ponad 2 lata (2,23), a samochodów osobowych ponad rok (1,38).

Powrót na górę strony