Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zatrzymywanie szczególnie niebezpiecznych przestępców - ćwiczenia

Data publikacji 27.03.2010

Zatrzymywanie szczególnie niebezpiecznych przestępców ćwiczono podczas warsztatów trwających od 22 marca do wczoraj na terenie Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Uczestniczyło w nich 60 funkcjonariuszy z różnych jednostek, m.in. straży granicznej i Policji.

Celem przeprowadzonych warsztatów była wymiana doświadczeń, a w szczególności doskonalenie technik zatrzymywania osób w różnych warunkach oraz miejscach, doskonalenie technik pracy na tarczy balistycznej, doskonalenie technik siłowego wejścia do pomieszczeń za pomocą sprzętu wyłomowego oraz strzelby gładkolufowej, doskonalenie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu, opracowanie procedur taktyczno – medycznych w terenie i w obiekcie. W ostatnim dniu ćwiczono element z użyciem śmigłowca I Wydziału Lotniczego BLSG. Były to ćwiczenia praktyczne oraz symulacje rzeczywistych działań sekcji realizacji.

W ćwiczeniach udział brali funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań MOSG, Centralnego Biura Śledczego, Wydziału Realizacyjnego Komendy Stołecznej Policji, Wydziału VII Zabezpieczenia Działań, V Wydziału Departamentu Postępowań Karnych oraz Biura Operacji Specjalnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

(źródło: Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku)

Powrót na górę strony