Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta u policjantów w Kosowie

Wczoraj policjanci polskiego kontyngentu policyjnego Misji Unii Europejskiej w Zakresie Praworządności (EULEX) w Kosowie gościli Bronisława Komorowskiego, Marszałka Sejmu RP, Jerzego Millera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jerzego Szmajdzińskiego, Wicemarszałka Sejmu RP, oraz gen. insp. Andrzeja Matejuka, Komendanta Głównego Policji.

W wizycie wzięli również udział podinsp. Rafał Łysakowski, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, oraz nadkom. Ireneusz Sieńko, Naczelnik Wydziału ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP.

Delegacja spotkała się z polskimi policjantami na terenie Bazy Włoskich Carabinieri w Prisztinie (miejsce stacjonowania kontyngentu). Spotkanie to miało szczególny charakter w związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi.

W trakcie wizyty zapoznano się z warunkami służby, zapleczem logistycznym oraz zadaniami realizowanymi przez naszych policjantów w Kosowie. Za wzorowe wykonywanie zadań służbowych funkcjonariusze Jednostki Specjalnej Polskiej Policji zostali wyróżnieni nagrodami rzeczowymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendant Główny Policji spotkali się z policjantami pełniącymi służbę w Mitrovicy przy zabezpieczaniu budynku sądu, gdzie
w marcu 2008 r. po ataku Serbów w zamieszkach zostało rannych około 100 osób, w tym 31 polskich policjantów.

Skład polskiego kontyngentu policyjnego w Kosowie to 115 funkcjonariuszy Jednostki Specjalnej Polskiej Policji oraz 7 ekspertów policyjnych (doradców lokalnej policji). Obecna rotacja JSPP jest XVII zmianą, w tym drugą pod egidą Unii Europejskiej.

Polscy policjanci od 1999 r. pełnią służbę na terenie Kosowa, najpierw pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, a od grudnia 2008 r. – Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny w różnych częściach Kosowa. Biorą udział w konwojowaniu osób zatrzymanych, niebezpiecznych przestępców i zbrodniarzy wojennych, a także zabezpieczają przejścia graniczne. Policjanci z Polski ochraniają zakłady karne, areszty, obiekty sportowe oraz enklawy mniejszości narodowych i etnicznych.

fot. Marek Krupa / KGP

Powrót na górę strony