Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aby poprawić jakość pracy polskiej Policji...

Data publikacji 18.01.2007

Poprawa jakości pracy polskiej Policji na rzecz społeczeństwa to główny cel rozpoczętego dziś projektu Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP twinning light "Europejskie doświadczenia w zakresie działalności interwencyjnej Policji", realizowanego we współpracy z przedstawicielami policji francuskiej, brytyjskiej i holenderskiej.

Celem projektu jest poprawa jakości pracy polskiej Policji na rzecz społeczeństwa, który ma być osiągnięty poprzez korzystanie przez policjantów realizujących zadania patrolowo-interwencyjne z dobrych praktyk policji państw UE.
 
Podczas planowanych seminariów i warsztatów szkoleniowych policjanci z komend wojewódzkich i stołecznej Policji, szkół policyjnych oraz Komendy Głównej Policji, a także reprezentanci SG i ŻW (łącznie 45 osób), będą mieli możliwość zapoznania się z doświadczeniami Policji krajów UE dotyczącymi:
 taktyki interweniowania,
 stosowania środków przymusu bezpośredniego, w tym broni palnej,
 mierników efektywności interwencji – czas odebrania zgłoszenia telefonicznego przez dyżurnego/operatora jednostki Policji, czas reakcji sił policyjnych i jej skuteczność,
 patrolowania i reagowania na zgłoszenia obywateli,
 znaczenia community policing dla powodzenia działań policyjnych, w tym o charakterze interwencyjnym,
 bezpieczeństwa osobistego policjantów.

Zdobyta wiedza zostanie wykorzystana przez uczestników do szkoleń w jednostkach, adresowanych do policjantów wykonujących zadania patrolowo-interwencyjne oraz projektowania zmian praktyki służbowej w zakresie działalności interwencyjnej Policji.
Pozwoli także zainicjować proces przekazywania wiedzy przez policjantów uczestniczących w szkoleniach, innym funkcjonariuszom, na zasadzie tzw. multiplikatorów – szkoleń kaskadowych w jednostkach Policji.

- Chcemy korzystać z doświadczeń innych państw ponieważ właściwe interweniowanie ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz stanowi ważny element działań prowadzonych na rzecz ochrony mienia, zdrowia i życia obywateli. Skuteczne i zgodne z prawem interweniowanie ma także wpływ na oceny pracy Policji, a także na społeczne poczucie bezpieczeństwa – podkreślił podinsp. dr Mirosław Bryła, dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP.
 
Oprócz dyrektora Bryły w spotkaniu uczestniczyli między innymi Dominique Perigord z Dyrekcji Generalnej Policji MSW (Lider projektu ze strony francuskiej), Elżbieta Sidorkiewicz Radca Ministra w DUEiWM MSWiA (Koordynator Projektu z MSWiA) oraz nadkom. Rafał Batkowski p.o. Z-ca Dyrektora BPiRD KGP (Lider i twórca projektu).
Powrót na górę strony