Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czasowy zakaz noszenia broni

Data publikacji 16.04.2010

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2010 r. obowiązywać będzie zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni: w dniu 17 kwietnia 2010 r. na obszarze m. st. Warszawy i w dniu 18 kwietnia 2010 r. na obszarze miasta Krakowa.

Zakaz dotyczy osób posiadających pozwolenia na broń, wydane w oparciu o ustawę z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.).
Zgodnie z zapisem art. 33 ust 2 ustawy z zakazu tego wyłączone są osoby posiadające broń na podstawie świadectwa broni wydanego nw. podmiotom:

- przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony,
- przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji, urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom  których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu,
a także:
- członkowie misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osoby zrównane z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych,
- cudzoziemcy posiadający broń i amunicję, w celu wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także w innych celach wynikających z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności.

Zakaz noszenia broni nie dotyczy służb państwowych (m.in. Policji).


(źródło: KSP)

Powrót na górę strony