Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspomóż fundację policyjną

Data publikacji 20.01.2007

Jeden procent odprowadzanego podatku dochodowego za rok 2006 możecie Państwo przekazać Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, która jest organizacją pożytku publicznego. Decydując się na wpłatę pomagacie państwo rodzinom osieroconym przez policjantów, którzy polegli na służbie.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i wszelka pomoc podopiecznym rodzinom możliwa jest wyłącznie dzięki życzliwości i hojności ludzi dobrej woli.


Wpłaty z tego tytułu można dokonywać na konto Fundacji:

PKO BP VI O/Warszawa
74102010680000180200599167.


Jak się rozliczyć?
 1. Odliczyć od uzyskanej kwoty 1% bez końcówki kwoty wyrażonej w groszach.
 2. Wpisać uzyskaną kwotę do rubryki: kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego - na podstawie art.27 ustawy. Rubryka ta znajduje się zarówno w formularzu PIT-36, jak i PIT-37 w części "Obliczenia zobowiązania podatkowego". Dla PIT-36 jest to pozycja 179, dla PIT-37 to pozycja 111.
 3. Wpłacić   1% kwoty z rozliczenia podatkowego na rachunek bankowy Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach nr konta:

  PKO BP VI O/Warszawa
  74102010680000180200599167
  (Wypelniony druk przelewu - Plik PDF)


 4. Wpłaty należy dokonać najpóźniej w dniu złożenia formularzy do Urzędu Podatkowego.
 5. Należy zachować potwierdzenie przelewu - dowód przekazania 1% na rzecz Fundacji.
 6. Fundacja Pomocy Wdowom I Sierotom po Poległych Policjantach jest na liście organizacji pożytku publicznego w serwisie internetowym: www.ms.gov.pl. Numer Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym /KRS/ 0000101309.
Należy obliczyć wysokość swojego podatku na podstawie PIT-u rocznego.


FUNDACJA POMOCY WDOWOM I SIEROTOM PO POLEGŁYCH POLICJANTACH
Powrót na górę strony