Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe samochody dla mazowieckiej Policji

Data publikacji 19.01.2007

Dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego do Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz komend powiatowych Policji w Grójcu, Przysusze, Szydłowcu i Lipsku trafi 15 samochodów osobowych. Łączna wartość przekazywanych aut wynosi ponad 816 tys. zł. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel blisko 288 tys. zł.

22 czerwca 2006 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu oraz jednostkami samorządu terytorialnego zostało zawarte porozumienie w sprawie współfinansowania zakupu policyjnych samochodów. Na jego mocy Komendy Powiatowe Policji, działające na obszarze podległym Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, otrzymają w sumie 53 auta, o łącznej wartości ponad 3 mln zł. Dofinansowanie ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego wyniesie ponad 1 mln zł.

Powrót na górę strony