Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Proponowane zasady podwyżki dla policjantów

Data publikacji 22.01.2007

Komendant główny Policji Marek Bieńkowski zaproponował zasady, jakie mają obowiązywać przy przyznawaniu podwyżek dla policjantów po uchwaleniu i wejściu w życie ustawy o modernizacji służb mundurowych. Podwyżki będą uzależnione od wyników osiąganych przez policjanta na służbie. Wyniosą od 170 do 500 złotych w zależności od grupy zaszeregowania.

Wysokość podwyżki dodatków funkcyjnych i służbowych jest uzależniony od oceny osiąganych przez policjanta wyników w służbie oraz od zaszeregowania zajmowanego stanowiska służbowego i wynosi miesięcznie:

1) od 170 do 300 zł  - dla 2-8 grupy zaszeregowania
2) od 250 do 500 zł – dla 9-14 grupy zaszeregowania
 
Propozycja określa też tych funkcjonariuszy, którzy nie otrzymają podwyżek. Nie można jej przyznać policjantowi przed upływem:

1) Okresu zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania.
2) Okresu toczącego się postępowania.
3) Terminu zatarcia wymierzonej policjantowi kary dyscyplinarnej.
4) 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego policjanta lub orzeczenia o warunkowym umorzeniu wobec niego postępowania karnego.
5) 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się:
      a) Opinii o nieprzydatności lub niewywiązywaniu się z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku. 
      b) Ogólnej oceny okresowej na zajmowanym stanowisku poniżej wymagań.
6)okresu nauki w jednostce szkoleniowej Policji odbywanej w ramach szkolenia zawodowego podstawowego.

 Kwoty jakie mają być przeznaczane miesięcznie na podwyżki dla etatów w poszczególnych grupach

Grupa zaszeregowania stanowisk
etatowych jednostki organizacyjnej
Policji

Stawka miesięczna (w złotych)

16 a

600

16

600

15

500

14

400

13

350

12

300

11

280

10

270

9

250

8

240

7

225

6

215

5

200

4

190

3

180

2

170

1

-

Powrót na górę strony