Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolskie działania "Prędkość"

Data publikacji 25.04.2010

26 kwietnia 2010 roku zostaną przeprowadzone ogólnopolskie działania policyjne pod nazwą "Prędkość", w czasie których dokonywane będą częste kontrole prędkości przy wykorzystaniu zarówno urządzeń stacjonarnych (fotoradar) jak i mobilnych (ręczne mierniki prędkości, wideorejestratory).

Statystyki policyjne wskazują, że prędkość to wciąż dominująca przyczyna tragedii rozgrywających się na naszych drogach. W 2009 roku z tego powodu doszło do 10.934 wypadków, w których śmierć poniosło 1.438 osób (tj. 45,8% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków spowodowanych przez kierujących), a 15.907 zostało rannych (34,1 % ogółu rannych w wypadkach spowodowanych przez kierujących).
 
Pamiętajmy: Prędkość zabija !!!
 
Na przestrzeni ostatnich 10 lat z powodu prędkości straciło życie w wypadkach 16.741 osób. Wyjeżdżając w drogę musimy być też świadomi, że jazda z prędkością dopuszczalną nie gwarantuje, że jest to prędkość bezpieczna. Na bezpieczeństwo oprócz zachowania kierowcy, stanu technicznego pojazdu, wpływ mają także warunki pogodowe, stan nawierzchni drogi, czy natężenie ruchu i in.
 
Przekraczanie dozwolonych prędkości może być dla kierującego bardzo kosztowne, także z punktu widzenia kar finansowych Przypomnijmy grzywny, które grożą za to wykroczenie oraz liczbę punktów karnych.
 
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości :
- do 10 km/h - do 50 zł, (1 punkt karny)
- o 11-20 kim/h – od 50 do 100 zł, (2 punkty)
- o 21 – 30 km/h – od 100 do 200 zł, (4 punkty)
- o 31 – 40 km/h – od 200 do 300 zł, (6 punktów)
- o 41 – 50 km/h – od 300 do 400 zł, (8 punktów)
- o 51 km/h i więcej – od 400 do 500 zł. (10 punktów).
 
Statystyka wypadkowa
 
Wypadki spowodowane przez niedostosowanie prędkości do warunków ruchu w latach 2000-2009
 

Rok

Wypadki

%

Zabici

%

Ranni

%

2000

12471

27,9

1 894

41

18510

31

2001

12117

28,4

1 711

40,4

18233

31,7

2002

11905

27,7

1 755

39,5

17629

30,7

2003

11 265

27,3

1 650

37,8

16 407

30

2004

12 082

29,1

1 645

38,4

17 889

32,1

2005

11 419

28,8

1 687

40

16 728

31,4

2006

10 987

29,4

1 574

42,2

16 164

32,5

2007

11 978

31,2

1 749

46,6

17 933

34,3

2008

11 840

30,9

1 638

44,8

17 169

33,4

2009

10 934

31,2

1 438

45,8

15 907

34,1

 
Mimo iż w ostatnich latach odnotowujemy spadek liczby wypadków, których przyczyną była prędkość, jak też liczby osób poszkodowanych, to udział tych zdarzeń w stosunku do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami wykazuje tendencję wzrostową. Podobnie rzecz się ma z liczbą zabitych i rannych.

Powrót na górę strony