Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

LIFESAVER – seminarium szkoleniowe w ramach projektu (komponent 4 - WP4)

Data publikacji 27.04.2010

W dniach 22- 26 marca br. polscy policjanci z Biura Ruchu Drogowego KGP, Zakładu Ruchu Drogowego CSP, Wydziałów Ruchu Drogowego KWP w Poznaniu oraz KMP w Łodzi uczestniczyli w seminarium szkoleniowym poświęconym wymianie dobrych praktyk w zakresie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Spotkanie odbyło się w policyjnym ośrodku szkolenia w Selm, w Niemczech.

Podczas spotkania policjanci z różnych krajów dyskutowali o działaniach ukierunkowanych na ujawnianie wykroczeń będących najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych: przekroczenia dopuszczalnych prędkości, niezapinania pasów bezpieczeństwa, kierowania pojazdami mechanicznymi pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Polscy policjanci uczestniczyli również w kontrolach drogowych prowadzonych wspólnie przez wiele służb („multi agency control”): policji, inspekcji transportu drogowego, służby celnej, straży granicznej, a także w niektórych przypadkach straży pożarnej.

Uczestnicy seminarium mieli również możliwość wymiany tzw. „najlepszych praktyk”, m.in. w zakresie taktyki i sposobu sprawowania nadzoru nad ruchem drogowym.

Powrót na górę strony
Polska Policja