Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Nie daj szansy złodziejowi” - akcja znakowania rowerów dla warszawiaków

Data publikacji 29.04.2010

Dziś przed południem przed stołecznym Ratuszem stołeczni policjanci otrzymali 42 „engravery” służące do znakowania rowerów, które będą wykorzystywane w akcji „Nie daj szansy złodziejowi – oznakuj swój rower”. Policjantom przekazano również mobilne miasteczko ruchu drogowego, dzięki któremu można przeprowadzić egzamin na kartę rowerową i motorowerową.

W obecności Pani Ewy Gawor, dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz insp. Adama Mularza Komendanta Stołecznego Policji zaprezentowano użycie „engravera”. Urządzenie to trafi do komend rejonowych i komisariatów w Warszawie.

Każdy zainteresowany taką formą oznakowania roweru będzie mógł zgłosić się do jednostki Policji, aby skorzystać z „engrawera”.

Znakowanie polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem („engraverem”) oznaczenia składającego się z liter i cyfr, które wygenerował system podczas rejestracji w bazie danych Policji. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy oznakowania roweru wypełniony będzie przed znakowaniem roweru w celu wygenerowania przez system niepowtarzalnego kodu. Rejestracja w komputerowej bazie danych odbywa się na podstawie: dokumentu tożsamości właściciela (osoba pełnoletnia), dowodu zakupu (paragon lub faktura, umowa kupna sprzedaży). Każdy oznakowany rower zostanie opatrzony w widocznym miejscu naklejką samoprzylepną informującą o dokonaniu oznakowania roweru. Mikroudarowa technologia „engravera” pozwala na wykonanie precyzyjnego oznakowania, a ponadto powoduje zmiany w strukturze materiału wykrywane nawet po powierzchownym zatarciu znaków. W ten sposób w policyjnym systemie gromadzone będą dane o znakowanych rowerach i ich właścicielach. Dzięki temu na podstawie danych z systemu w przypadku kontroli rowerzysty wiadomo będzie, czy rowerem porusza się prawowity właściciel, czy też nie.

Podczas dzisiejszej konferencji urząd miasta przekazał Policji mobilne miasteczko ruchu drogowego, dzięki któremu dzieci i młodzież z Warszawy i powiatów ościennych będzie mogła przystąpić do egzaminu na kartę rowerową i motorowerową. Jest to pierwsze takie mobilne miasteczko, którym dysponować będzie sekcja profilaktyki wydziału ruchu drogowego KSP. Zamontowane zostało na pojeździe specjalistycznym. Wyposażono je w tor przeszkód, sygnalizacje świetlną i znaki drogowe. Jest też telewizor, który umożliwia przedstawienie dzieciom i młodzieży niezbędnych prezentacji potrzebnych do zdania testu pisemnego.

Mobilne miasteczko stawać będzie na terenie szkół, na boiskach, wykorzystywane będzie również podczas pikników rodzinnych (Dzień Matki, Dzień Dziecka). Specjalny rozkładany namiot ze stołem i krzesełkami pozwoli zainteresowanym spokojnie rozwiązać test, a następnie przystąpić do egzaminu praktycznego.

Projekt realizowany będzie w ramach „Warszawskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”, w całości sfinansowany ze środków budżetowych Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy. Głównym celem programu NIE DAJ SIĘ ZŁOWIĆ „Oznakuj swój rower” jest możliwość identyfikacji właściciela w przypadku odzyskania skradzionego roweru, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzieży rowerów poprzez nanoszenie cech identyfikacyjnych na rowery.

(źródło: KSP)

Powrót na górę strony